Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Страхування — не лише перспективний, а й дуже складний вид діяльності. Світовий досвід показує, що добре налагоджена страхова справа активно сприяє розвитку бізнесу та вирішенню соціальних проблем. Так сума страхових платежів в державах ЄС становить 8-12 % ВВП тому ступінь розвитку страхування є індикатором зрілості ринкових відносин. В той же час, страховий ринок України має перспективи бурного зростання. Так в Україні проживає приблизно 7% населення Європи, а частка вітчизняного страхового ринку у загально європейському обсязі страхових послуг становить усього 0,06%, а сума страхових платежів в 2006 році становила 2.6% ВВП. На 01.01.2007 року в Україні нараховувалося 411 страховиків. Сума страхових надходжень у першому poцi третього тисячоліття перевищила 3 млрд. грн. зрісши порівняно з 1997 роком більше ніж у 7 разів, в 2006- вона дорівнює 13,8 млрд. грн.. . Такого зростання немає в жодній іншій сфері діяльності.

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
ЗУ "Про страхування" від 07.03.1996 № 85/96-ВР

Виникнення системи «Асістанс» пов'язують з післявоєнним міграційним бумом кінця 50-х — початку 60-х років XX ст., коли мільйони людей, відчувши можливість і смак подорожей, а також в інших справах, опинилися поза територією країни проживання. Це туристи, громадяни, що виїхали за гостьовою візою у відрядження, для роботи за контрактом. Не говорячи вже про репатріантів і біженців. Таких людей - мільйони. Відповідно, зросла і кількість супроводжуючих їх ризиків.

В усіх країнах світу здійснюється нагляд за діяльністю страхових компаній з метою захисту прав страхувальників. Забезпечують його органи страхнагляду або просто регулятори страхових ринків. Нагляд здійснюється державою або під її контролем і передбачає виконання трьох основних функції:
- видачу ліцензій на страхову діяльність;
- забезпечення гласності в роботі страхових компаній;
- підтримання правопорядку в страховій галузі.

В країнах з розвинутою економікою в страховій галузі зайнято близько 1 % працездатного населення. Станом на кінець 90-х років понад 2500 страхових компаній США забезпечували робочими місцями 1,5 млн. чоловік, нерахуючи страхових посередників. Крім того, близько 680 тис. чоловік були зайняті в якості страхових агентів.

Ризики світового характеру більшою або меншою мірою проявляються в будь-якій країні світу, незалежно від її географічного положення, міжнародних зв'язків, політичної системи, впливаючи, а в деяких випадках визначаючи її економічний і політичний розвиток. За останнє десятиліття деякі ризики, які вважалися характерними для слаборозвинутих країн, стали проявляти себе в країнах, які за всіма міжнародними рейтингами і показниками належать до найбільш благополучних.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.