Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

TOP статті

» Виникнення та розвиток страхування
» Класифікація ризиків та їхня оцінка
» Страхові фонди і форми їх організації
» Поняття страхового ризику та його основні характеристик ...
» Управління ризиком
» Особливості функціонування страхових брокерів в Україні
» Резерви страховика, їх види та порядок формування
» Страхування фінансово – кредитних ризиків
» Характеристика світових ринків страхування
» Поняття класифікації страхування та її значення

Виникнення системи «Асістанс» пов'язують з післявоєнним міграційним бумом кінця 50-х — початку 60-х років XX ст., коли мільйони людей, відчувши можливість і смак подорожей, а також в інших справах, опинилися поза територією країни проживання. Це туристи, громадяни, що виїхали за гостьовою візою у відрядження, для роботи за контрактом. Не говорячи вже про репатріантів і біженців. Таких людей - мільйони. Відповідно, зросла і кількість супроводжуючих їх ризиків.

В усіх країнах світу здійснюється нагляд за діяльністю страхових компаній з метою захисту прав страхувальників. Забезпечують його органи страхнагляду або просто регулятори страхових ринків. Нагляд здійснюється державою або під її контролем і передбачає виконання трьох основних функції:
- видачу ліцензій на страхову діяльність;
- забезпечення гласності в роботі страхових компаній;
- підтримання правопорядку в страховій галузі.

В країнах з розвинутою економікою в страховій галузі зайнято близько 1 % працездатного населення. Станом на кінець 90-х років понад 2500 страхових компаній США забезпечували робочими місцями 1,5 млн. чоловік, нерахуючи страхових посередників. Крім того, близько 680 тис. чоловік були зайняті в якості страхових агентів.

Ризики світового характеру більшою або меншою мірою проявляються в будь-якій країні світу, незалежно від її географічного положення, міжнародних зв'язків, політичної системи, впливаючи, а в деяких випадках визначаючи її економічний і політичний розвиток. За останнє десятиліття деякі ризики, які вважалися характерними для слаборозвинутих країн, стали проявляти себе в країнах, які за всіма міжнародними рейтингами і показниками належать до найбільш благополучних.

Оскільки страхування авіаційних ризиків - це оперування значними за розмірами страховими сумами, то насамперед страховик маг узгодити з перестраховиками як правила (умови) страхування, так і тарифи. Крім умов страхування важливе значення має текст Договору страхування. Основні вимоги умов обов'язкового авіаційного страхування в Україні, згідно із законодавством, регулюються державою і викладені у Постанові Кабінету Міністрів № 1083. Але це лише основні положення, причому без визначення термінів. Тому страховики приділяють велику увагу самому Договору страхування, що регулює відносини страховика та страхувальника.

Добровільні види авіаційного страхування - це перш за все види, передбачені Законом України «Про страхування» ст. 6, а саме п. 7 «Страхування повітряного транспорту» та п.13 «Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)». Поняття «повітряний транспорт», як відзначалось раніше, є багато ширшим і виходить за межі регламентації цивільної авіації. Якщо страхувальник бажає застрахувати, наприклад, військовий літак при виконанні ним показових виступів чи страхувальник страхує мотодельтоплан або повітряну кулю, то він укладає договір добровільного страхування.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.