Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Специфіка визначення страхових тарифів при страхуванні фінансових ризиків

Одним з найскладніших технічних проблем, пов’язаних з розрахунком страхового тарифу, є визначення оптимального рівня його індивідуалізації [23, c.64]. Важливою передумовою вирішення цієї проблеми, особливо у сфері фінансових ризиків, є наявність повної інформації про моменти розкладів (майбутніх) збитків.

Відомо, що розрахунок і практичне застосування середніх тарифів премій для цілого портфеля в ринкових умовах може приводити до виходу з портфеля мало збиткових ризиків. З іншого боку, тарифна сітка не може бути прив’язаною до індивідуальних ризиків, бо такий стан буде протистояти вирівнюванню ризиків, а також вести до частих (щорічних) змін тарифів. Один з таких методів калькуляції премії отримав назву „Теорії кредібіліті”.

Дана концепція дає можливість знайти оптимальну оцінку для ваги середньої арифметичної, тим самим і для очікуваних збитків по окремих ризиках у наступні роки. У цій методиці широке застосування знайшов рекурсивний метод - метод, який дає змогу відшукати значення якогось показника за вже знайденими кількісними значеннями інших параметрів цього ж показника.

„Концепція кредібіліті” дедалі активніше використовується актуаріями Франції, Німеччини, скандинавських країн Чи не найефективнішим прикладом застосування цієї концепції є відома система „бонус-малюс”, яка побудована на дуалістичній системі, тобто з врахуванням як середнього тарифу цілої сукупності застрахованих, так і з врахуванням індивідуальних особливостей кожного договору чи класу застрахованих [21,c.123-124].

На основі „теорії ризику” страховою практикою відпрацьовані наступні чотири основних принципи калькуляції страхових тарифів, які застосовуються у сфері страхування фінансових ризиків.


1. Принцип еквівалентності.

2. Принцип нульового результату.

3. Принцип збитку.

4. Принцип ринку.

Принцип еквівалентності полягає в тому, що „блага страхувальників повинні рівнятися очікуваним благам страховиків”.

Принцип нульового результату означає, що кожен господарюючий суб’єкт зіставляє свою діяльність з функцією корисності.

Принцип збитку проявляється при оцінці страхових відносин з огляду на можливість отримання збитків. Саме цей принцип складає основу методики тарифування.

Ринковий принцип калькуляції страхової премії випливає з економічної ринкової моделі, учасниками якої є агенти, потенційні покупці страхових послуг, страховики, перестраховики та інші суб’єкти ринкових відносин. Попит страхувальників на страховий захист високої якості вимагає підвищення затрат на „додаток безпеки”, а відповідно вищих які пропонують страховики своїм клієнтам.

Страховий тариф або брутто-ставка тісно пов’язаний із страховою сумою. Він показує частку страхового внеску з одиниці страхової суми або об’єкта страхування за визначений період. Тариф може виражатися в абсолютних одиницях або у відсотках. Страхові тарифи по обов’язкових видах страхування встановлюються в законодавстві про обов’язкове страхування. Страхові тарифи по добровільних видах (особисті, майнові) можуть розраховуватися страховиками самостійно на основі актуарних розрахунків. Вони контролюються органами державного нагляду.

Тарифи по страхуванню однакових фінансових ризиків встановлюються кожним страховиком самостійно, тому не дивно, що на страховому ринку України тарифи конкурентів можуть суттєво відрізнятися. Це, в першу чергу, пов’язано з рядом факторів, які враховуються при формуванні тарифної політики окремої страхової компанії. До основних з них відносяться:

· характер та ризикованість застрахованої фінансової операції;

· вид діяльності, фінансові показники, ділова репутація та кредитна історія страхувальника і його контрагентів, щодо яких укладається договір страхування;

· термін страхування;

· банківський коефіцієнт;

· наявність у контрагентів своїх активів;

· франшиза;

· наявність товарно-матеріальних цінностей або іншого майна у боржників;

· обсяг страхового захисту та страхового покриття;

· інші фактори в кожному конкретному випадку.
Категорія: Страхові послуги
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.