Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Реалізація страхових послуг та її особливості

Купівля-продаж страхових послуг оформляється страховим договором, а підтвердженням цього акту є страхове свідоцтво (поліс), видане покупцеві (страхувальнику) продавцем (страховиком).

Страхові послуги здебільшого реалізуються у такий спосіб:

♦ прямий продаж;

♦ продаж за допомогою посередників.

Прямий продаж здійснюється:

♦ в офісі страхової компанії;

♦ спеціально найманими працівниками - аквізиторами;

♦ за адресами у довідниках;

♦ поштовими відправленнями;

♦ по мережі Інтернет.

Продаж за допомогою посередників відбувається:

♦ через агентів;

♦ через брокерів;

♦ через альтернативну мережу посередників - банки, туристичні агенції тощо.

В Україні найбільшого поширення набула реалізація страхових продуктів через головних, виконавців аквізиції. Розрізняють такі види аквізиторів:

1. Фахівці, які працюють у центральному офісі страховика або його регіональних філіях і представництвах. Потенційний клієнт прибуває сам - його запрошують на переговори. Ця форма спілкування з клієнтом дає змогу страховикові залучати до переговорів фахівців із інших підрозділів, використовуючи потрібні нормативні та рекламні матеріали, оперативно приймати рішення з кожної розглядуваної справи, коригувати чи розробляти положення страхових угод. При цьому клієнт може знайомитися з рівнем фахової підготовки, організації роботи та сервісу страховика. Така форма спілкування дає можливість за відомих умов досягти бажаного впливу на клієнта, але є незручною для самого клієнта.


2. Працівники підприємства (юридичної особи), які є страховим агентом. Як правило, клієнт прибуває в офіс агента для переговорів з питань, що стосуються безпосередньої виробничої діяльності агента (транспортні агентства, туристичні фірми тощо). При цьому спілкування з клієнтом в інтересах страховика торкається не більше як двох-трьох видів страхування, які добре опрацьовані і особливих ускладнень не викликають.

3. Страхові агенти і страхові брокери. Така форма сьогодні є найбільш поширеною у світовій практиці.

Разом з тим системи продажу страхових послуг постійно вдосконалюються, застосовуються нові форми та методи.

Нещодавно почала використовуватися форма реалізації страхових послуг через мережу Інтернет. Інтернет - це досить потужне новітнє середовище передачі інформації, розвиток якого приводить до суттєвих змін у всіх галузях підприємницької діяльності, в тому числі й страхуванні. Страхові компанії використовують зазначену інформаційну систему як з точки зору удосконалення діяльності страхової компанії, так і розробки самого сайту. Також створюється сайт, орієнтований виключно на клієнтів та партнерів, з метою забезпечення здійснення страхових послуг, надання інформації щодо страхових виплат, статистики і таке інше.

Всі послуги, що надаються Internet, поділяють на 2 категорії:

♦ обмін інформацією між абонентами мережі;

♦ використання баз даних мережі.

Користуючись цими послугами, спеціаліст страхової справи розширює можливості для отримання, дослідження, представлення, збереження інформації, необхідної для успішного виконання покладених на нього обов'язків.
Категорія: Страхові послуги
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.