Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Страхування — не лише перспективний, а й дуже складний вид діяльності. Світовий досвід показує, що добре налагоджена страхова справа активно сприяє розвитку бізнесу та вирішенню соціальних проблем. Так сума страхових платежів в державах ЄС становить 8-12 % ВВП тому ступінь розвитку страхування є індикатором зрілості ринкових відносин. В той же час, страховий ринок України має перспективи бурного зростання. Так в Україні проживає приблизно 7% населення Європи, а частка вітчизняного страхового ринку у загально європейському обсязі страхових послуг становить усього 0,06%, а сума страхових платежів в 2006 році становила 2.6% ВВП. На 01.01.2007 року в Україні нараховувалося 411 страховиків. Сума страхових надходжень у першому poцi третього тисячоліття перевищила 3 млрд. грн. зрісши порівняно з 1997 роком більше ніж у 7 разів, в 2006- вона дорівнює 13,8 млрд. грн.. . Такого зростання немає в жодній іншій сфері діяльності.

Порядок укладання договору визначається цивільним законодавством, зокрема Законом України «Про страхування». Процедура підготовки та укладення договору передбачає чітку домовленість щодо однозначного обумовлення предмету страхування, страхової премії, терміну дії та страхової суми.

1) укласти договір обов'язкового страхування, якщо це встановлено законами України і передбачено Законом України «Про страхування» (ст. 5);

2) вносити страховику страховий платіж згідно з договором страхування (ст. 10)

1) отримати кредити від страхової компанії зі страхування життя за наявності укладеного договору страхування життя (ст. 2);

2) укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених законодавством України (ст. 3)

1) бути фінансовою установою-резидентом, створеним у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю згідно з Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», а також одержати у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (ст. 2)

1) здійснювати страхування, перестрахування і фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, в т.ч. у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними
видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика (ст. 2)Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.