Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Класифікація страхування у країнах ЄС

В країнах ЄС у страховому законодавстві застосовується єдина класифікація страхування. Вона передбачає виокремлення певних класів страхування. Так, згідно з директивами ЄС, з 1 січня 1978 року країни—члени цієї організації використовують класифікацію, яка встановлює 9 класів довгострокового страхування (життя i пенсій) i 18 класів загального страхування. Поділ страхування на обов’язкове та добровільне відсутній.

Перша група має назву „Життя” ( Life), друга не – Життя (Non – Life).

Перша група об’єднує ті договори страхування, які не лише задовольняють потреби страхувальників у страховому захисті, а й здатні забезпечити їхні інвестиційні інтереси, тобто уможливлюють нагромадження й капіталізацію страхових внесків. Такі договори охоплюються поняттям «Life assurance» — «страхування життя». Хоча не обов'язково, щоб у конкретному виді страхування йшлося саме про страхування життя. Прикладом подібних договорів є договори індивідуального страхування життя, страхування дітей до повноліття i вступу в шлюб, страхування додаткової пенсії тощо. Це довгострокові договори страхування, які укладаються на 5, 10, 20, 30 i більше років.

Оскільки за договорами страхування життя відповідальність страховика настає або в разі смерті застрахованої особи, або в paзі дожиття нею до заздалегідь обумовленої договором події, то зрозуміло, що за будь-яких обставин внесені кошти повернуться застрахованій особі або й правонаступникам, причому, як правило, — з певними відсотками. Тобто внески за договорами страхування життя мають для страхувальника яскраво виражений характер інвестицій.

Друга група договорів — це ті договори, які обслуговують потреби виключно у страховому захисті, не торкаючись інвестиційних інтересів страхувальників. Прикладом подібних договорів є договори страхування нерухомого майна, засобів транспорту, фінансово-кредитних ризиків тощо. Вони об’єднуються поняттям «Non-life», або «General insurance» — «не-життя», або «загальне страхування”.


Так до довгострокового страхування Життя (Life),відносяться такі класи страхування:

· Клас I. Страхування життя i ренти (ануїтетів) (Life and annuity).

· Клас II. Страхування до шлюбу i народження дитини (Marriagere and birth).

· Клас ІІІ Страхування здоров’я

· Клас ІV Тонтіни, тощо.

До загальних ( ризикових) видів страхування (Non-Life) відносяться таки види страхування:

· Клас 1. Страхування від нещасних випадків (Accident).

· Клас 2. Страхування на випадок хвороби (Sickness).

· Клас 3. Страхування наземних транспортних засобів (Land vehicles).

Слід відмітити, що класифікація загального страхування біль конкретна ніж класифікація страхування життя. Причина полягає в урахуванні національних традицій, національного менталітету, законодавства, тощо.

Згідно з цією класифікацією в багатьох країнах ліцензується страхова діяльність. Починаючи з 1996 року в Україні приблизно такий підхід до виокремлення класів (вони названі «видами») страхування при видачі страховикам ліцензій практикує державний наглядовий орган у галузі страхування (до 2000 р. — Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю України, а далі — Департамент фінансових установ та ринків Міністерства фінансів України). Хоча слід зазначити, що окремої класифікації з поділом страхування на «життя» i «не-життя» у нас немає. Перелік видів страхування, на які видаються ліцензії, визначено в статті 6 закону України «Про страхування». Тобто йдеться про класифікацію страхування з офіційного погляду, згідно з вимогами внутрішнього законодавства України

Ця класифікація передбачає такі види страхування:

· Страхування життя.

· Страхування від нещасних випадків.

· Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я).

· Страхування здоров'я на випадок хвороби.

В той же час, країни кандидати в ЄС, приводять свою законодавчу базу та класифікацію про страхування відповідно до вимог ЄС. Це торкається і українського законодавства.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.