Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Посередники на страховому ринку

Страховиками визнаються юридичні особи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із законодавством України, а також ті, які одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Перестрахувальні компанії (перестраховики) організації, які не виконують прямих страхових операцій, а приймають у перестрахування ризики інших

Об’єднання страховиків складаються з спілок, асоціацій, пулів та інших об’єднань, які створені для координації діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Вони не мають права займатися страховою діяльністю.

Страхові посередники - громадяни або юридичні особи через яких страховики здійснюють страхову діяльність.

Страхове законодавство визначає їхні функції таким чином:
- консультування;
- експертно-інформаційні послуги;
- підготовка, укладення договорів страхування ;
- інші посередницькі послуги у страхуванні та перестрахуванні.

Страхові агенти громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють в його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.


Страхові брокери громадяни або юридичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності і здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку за винагороду від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика. Страхові брокери — громадяни, які не мають права отримувати та перераховувати страхові платежі, страхові виплати та виплати страхового відшкодування.

У деяких країнах через страхових брокерів здійснюється переважна більшість усіх видів страхуваннях. У США за посередництвом страхових брокерів укладається приблизно 80% усіх страхових контрактів; у Німеччині_- 20%; в Італії - 25%; в Іспанії - 10%. На ринку ризикових видів страхування частка брокерів становить 85% у Великобританії; 70% - у Бельгії; 65% - в Іспанії; 20% - в Італії.

Хоч основною загальною функцією страхових агентів і страхових брокерів є сприяння продажу страхових послуг, їм притаманні свої, специфічні функції.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.