Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

TOP статті

» Виникнення та розвиток страхування
» Класифікація ризиків та їхня оцінка
» Страхові фонди і форми їх організації
» Поняття страхового ризику та його основні характеристик ...
» Управління ризиком
» Особливості функціонування страхових брокерів в Україні
» Резерви страховика, їх види та порядок формування
» Страхування фінансово – кредитних ризиків
» Характеристика світових ринків страхування
» Поняття класифікації страхування та її значення

Класифікація страхового ринку

Крім елементної класифікації, страховий ринок структуризують зі інституціональною, територіальною та галузевою ознаками.

Основу інституціональної та територіальної структур страхового ринку складають страхові компанії, в основу класифікації яких покладено: характер власності страховиків;їх спеціалізація, розмір статутного капіталу; територія обслуговування та інше

Інституціональна структура базується на розмежуванні приватної, публічної і комбінованої форм власності. Відповідно до такого підходу розрізняють ринки акціонерних, корпоративних, взаємних та державних страхових компаній. В Україні їх діяльність регламентується Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням вимог Закону України «Про страхування».

За територіальною ознакою виділяють національний, регіональний та міжнародний страхові ринки.

За галузевою ознакою страховий ринок поділяють на:

— ринок страхування життя;

— ринок загальних видів страхування

Слід відмітити, що серед економічних законів, що функціонують на страховому ринку та визначають, які страхові послуги потрібні потенційним страхувальникам, формують ціну на ці послуги, є:

— закон попиту та пропозиції

— закон вартості

— закон конкуренції.

Основний принцип ринкової економіки полягає в тому, що вільна гра попиту та пропозиції стимулює виникнення таких страхових послуг, які необхідні потенційному страхувальнику. Свобода ціноутворення виражається в тарифних ставках на ті чи інші страхові послуги та створює умови для конкуренції між страховиками, які повинні знаходитися в постійному пошуку нових клієнтів, удосконаленні форм і методів страхового обслуговування.


Приватна власність, породжуючи конкуренцію, впливає на закон вартості через ціну, яка виступає сигналом, що надає інформацію про умови на страховому ринку.

Економічний закон конкуренції базується на різниці між вартістю товару і витратами на його виробництво та на взаємовідносинах продажу страхової послуги за ціною, яка нижче її вартості, забезпечуючи при цьому дохід.

Дія закону вартості та закону конкуренції пов'язана з дією закону співвідношення індивідуальної та суспільної вартості товару, сутність якого полягає в тому, що всі товари та послуги на ринку реалізуються не за їхньою індивідуальною вартістю, а за суспільною, ринковою вартістю. Індивідуальні вартості однакових страхових послуг зводяться до єдиної галузевої або ринкової вартості, за якою формується ринкова ціна страхової послуги.

Таким чином, страховий ринок є складною, багатофакторною, динамічною, відповідним чином структурованою, відкритою, мобільною (здатною до розширення та звуження), залежною від загальної економічної ситуації в країні та активності страховика системою.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.