Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Страхова організація

Страхування є процесом економічних взаємовідносин двох учасників, один з яких купує страховий захист від обумовлених ризиків за визначену плату, а інший його продає. Саме страхова послуга виступає товаром на страховому ринку, а страхова індустрія є частиною сфери послуг.

Світовий досвід підтверджує, що будь-яка послуга досягає найбільшої ефективності для споживача тільки при організованій системі пропозицій для задоволення попиту споживача. Це стосується і страхування. Тому розглянемо, що являє собою страхова організація та її форми.

Страхова організація - це установа, яка згідно з отриманою ліцензією бере на себе (за певну плату) зобов’язання відшкодувати страхувальнику (чи особі, зазначеній у договорі) завданий страховим випадком збиток або здійснити виплати страхових сум. Страхові організації поділяються на види в залежності від критерію покладеного в основу їхньої класифікації.


За формою власності статутного капіталу:

— За видами виконання страхових та пере страхових операцій;

— За організаційною формою створення;

— За національною належністю статутного капіталу;

— За іншими ознаками (величиною статутного капіталу; обсягом надходжень страхових премій; та іншими техніко-економічними показниками та інше. )

За належністю власності статутного капіталу страхові компанії поділяються на:

— Державні;

— Недержавної форми власності.

Державні страхові компанії є публічно-правовою формою організації страхового фонду, яку утворено державою. Організація державних страхових компаній здійснюється шляхом їх заснування з боку держави або націоналізації акціонерних страхових компаній та повернення їхнього майна в державну власність. Слід відмітити, якщо у назві компанії є слова „державна” або „ національна” то єдиним власником такого страховика є держава. (СТ. 2 Закону України „Про страхування”).


Іншою формою страхових організацій є страхові компанії не державної форми власності і які можуть належати одному або кільком власникам. Співвідношення між державними та недержавними формами страховиків залежить від суспільного устрою країни та економічної політики держави. Наприклад, у Франції більшість страхових організацій створені на основі приватного капіталу окремих фізичних та юридичних осіб.

За характером виконуваних операцій страхові компанії поділяються на:

— Компанії , які здійснюють страхування життя.( Статутний фонд 1.5 млн. Евро). Наприклад: страхування життя в Україні здійснюють такі страхові компанії: ТАС, «АСКА-Life» та інші;

— Компанії, які здійснюють інші види страхування (загальне страхування). Статутний фонд - 1 млн. Евро. Їх можна поділити на: спеціалізовані та універсальні .

Так спеціалізовані - спеціалізуються на тих чи інших видах страхування. Наприклад: медичне страхування здійснює медична страхова компанія ЗАТ СК "Сан Лайф" та ін. Крім того, окремо за ознакою спеціалізації за певними видами страхування виділяється група компаній, що займаються обов'язковими видами страхування. Наприклад, страхова компанія Укрінмедстрах здійснює право на здійснення медичне страхування іноземних громадян при їх в'їзді на територію України.

В той же час, універсальні компанії - здійснюють різні види страхування.Таких страхових компаній в Україні переважна більшість. Наприклад, ВАТ СК "Алькона" пропонує страхування: від нещасних випадків, здоров'я на випадок хвороби, майна та вантажів, відповідальності перед третіми особами, фінансових ризиків, від'їжджаючих за кордон; Міжрегіональна страхова компанія "Надра" пропонує 25 видів страхування, серед них - медичне, майнове, авіаційне, автострахування та ін.

· Перестрахуві компанії - здійснюють "вторинне страхування" найбільш великих і небезпечних ризиків.

Діяльність страховиків здійснюється на різних організаційно - правових основах у формі:

§ акціонерних компаній ( товариства): ВАТ,ЗАТ;

§ Командитні товариства;

§ Товариства з додатковою відповідальністю;

§ Товариства з повною відповідальністю;

§ Кептивні товариства;

§ товариств взаємного страхування.


Законодавча довідка.
Слід відмітити , що майже всі вказані організаційні форми страховиків є на Україні. Так, згідно закону України “ Про страхування” ст.2 Страховиками визнаються юридичні особи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з законом України “ Про господарські товариства”....А також які одержали у установленому порядку ліцензію на страхову діяльність. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Крім того страховиками можуть бути: державні організації та товариства взаємного страхування.

Статистична довідка.
За даними Державного реєстру страховиків (перестраховиків) України було зареєстровано станом на на 1 січня 2006 р. –398, на 1 січня 2007 р. –411, на 30 версня 2007 р.-442 страхових компаній в тому числі 64 компаній. які займаються страхуванням життя.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.