Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Страхова організація - інші класифікації

За зоною діяльності компанії можна поділити на: місцеві, регіональні, національні та транснаціональні.

В Україні страхові компанії одержують ліцензії, які дають право здійснювати діяльність на території усієї країни. Через це практично неможливо виокремити страховиків, які діють в межах певного міста чи регіону. Наприклад, АСК "Скайд-Вест" заснована у Львові, але має філії та представництва в містах дев'яти областей України; УСК "Гарант-Авто" має свої дирекції в усіх регіонах України.

Характерною особливістю розвитку страхового бізнесу на сучасному етапі є розширення його меж. До найбільших транснаціональних страхових організацій можна віднести "State Farm Mitchell Automobile Insurance Company" (США), Gerling Alianz (Німеччина), АZUR (Франція), Nationale Niderlanden (Голландія), Commercial Union(Великобританія), CIGNA (США) та ін.

За величиною статутного капіталу, обсягом надходжень страхової премії, а також іншими техніко-економічними показниками, які визначають місце страхових компаній на ринку, виділяють великі, середні та малі..

Слід також відмітити, що до професійних учасників страхового ринку крім страхових організацій слід віднести:

· Страхові групи;

· Перестраховичні компанії;

· Страхових брокерів;

· Асистуючи компанії;

· Аудиторські фірми;

· Об’єднання учасників страхового ринку

Так, в остані роки на страховому ринку України вже почалися процеси концентрації капіталів та об’єднання страховиків в страхові групи на основі поєднання комерційних, фінансових та методологічних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.


При здійснені страхової діяльності учасники страхових груп використовують як правило єдині страхові продукти( правила страхування, договори , поліси страхування і страхові тарифи).

Для забезпечення виконання своїх забовязань за договорами страхування страховики укладають договори про співпрацю зі спеціалізованими сервісними установами типу „assistance” ( далі асистуючи компанії), які забезпечують організацію надання застрахованим особам певного виду допомоги: медичної або технічної.

Достовірність та повноту річного балансу страховика, а також звітності страховиків згідно закону України „ Про страхування” повина підтвердити аудиторська фірма. Крім того аудиторськи послуги надаються страховику при ліцензуванні його діяльності.

Форми та призначення об’єднань страховиків розглянемо у наступних питаннях .

Страхові організації переважно утворюються в два етапи. На першому відбувається утворення компанії як юридичної особи, її реєстрація в місцевих органах влади і реєстрація першого випуску акцій. На другому етапі відбувається експертиза бізнес-плану та правил страхування, на підставі чого компанія реєструється як страховик і отримує ліцензію на право здійснення страхової діяльності.

У зв'язку з тим, що страховики переважно існують в формі колективних підприємств, їх утворення розпочинається з організації ініціативної групи котра виступає засновником товариства. Членів такої групи повинно бути не менше трьох(юридичних або фізичних осіб). Після досягнення домовленості між собою про утворення компанії вони проводять перші, так звані "установчі" збори, на котрих приймається рішення утворити страхову компанію, затвердити її назву і статут, адресу, величину статутного фонду і призначити директора та головного бухгалтера. На цих же зборах підписується установча угода про заснування компанії.

Після зборів керівні особи компанії відкривають в банку тимчасовий рахунок і розпочинають продаж акцій. Після того, як не менше половини акцій буде продано і за них надійдуть кошти, страхову компанію реєструють в райдержадміністрації або виконкомі міської чи районної в місті ради депутатів. На підставі постанови про реєстрацію обласне управління статистики видає свідоцтво про реєстрацію компанії з необхідними кодами. Тепер компанія реєструється як платник податків і внесків з усіх видів обов'язкового соціального страхування та виготовляє печатку і штамп. Після цього рахунок в банку міняється на постійний і завершується продаж акцій. Коли перша оголошена емісія закінчена, здійснюється її реєстрація в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку в Києві.

Для другого етапу страхова компанія розробляє правила страхування і страхові тарифи, а також бізнес-план на 3 або 5 років діяльності. Ці документи, а також установчі документи, список акціонерів, копія реєстраційного свідоцтва та свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій, довідки банків або висновки аудиторів про підтвердження розмірів сплаченого статутного фонду, інформація про керівників страхової компанії та їх освіту представляють в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України. Спеціалісти комісії перевіряють документацію на відповідність чинному законодавству, після експертизи заносять компанію в Єдиний державний реєстр страховиків України і видають їй відповідні ліцензії. Тільки після цього компанія набуває прав страховика і може розпочинати діяльність.

Фінансовою основою діяльності страховика є його статутний фонд, котрий формується тільки грішми.

Законом України "Про страхування" (редакція 2001р.) встановлено такі мінімальні розміри статутних фондів:

– для страховиків, котрі займаються загальним (ризиковим) страхуванням - в сумі еквівалентній 1 млн. ЄВРО;

– для страховиків, котрі займаються страхуванням життя – в сумі, еквівалентній 1,5 млн. ЄВРО.

Діяльність страховика полягає в укладенні договорів страхування і виконанні зобов'язань згідно них, а також в управлінні грошовими і матеріальними активами.

Отже, у відповідності до Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 04.10.2001 р. №2745-111, страховиком може бути підприємство, створене у формі господарського товариства, крім товариства з обмеженою відповідальністю. Учасників страховика має бути не менше трьох. Крім того, як зазначалося, здійснення страхової діяльності в Україні підлягає ліцензуванню.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.