Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Особисте страхування: об'єкт, предмет, риси

Особисте страхування є домінуючим страхуванням у світі. У США та Канаді на нього припадає понад 40% загального збору премій, в Європі - приблизно 60%,; в Азії - понад 70%, Україна – тільки понад 8%.

Необхідність особистого страхування визначається декількома чинниками, а саме:

§ Ризиковим характером відтворення робочої сили;

§ Підвищенням ступеня ризику життя у зв’язку з урбанізацією та погіршенням ситуації довкілля( в Україні в ДТП кожні 1,5 години гине одна людина; в 2006р. в ДТП загинуло7600 осіб, отримало поранення біля 55 000 осіб);

§ Потребою посилення соціального державного захисту громадян, особливо у пенсійному віці;

§ Потребою людини мати особистий страховий захист та одночасно заощадити кошти до якоїсь святкової дати або придбання дорогої речі ( дім, отримання освіти, додаткової пенсії ), тощо.

Розвиток особистого страхування має велике значення щодо соціально – економічного стану держави та соціального захисту окремої людини. Так з одного боку воно захищає здоров’я, працездатність та добробут людей, а з другого боку стабілізує розвиток економіці шляхом накопичення коштів та інвестування їх в економіку держави, яке має довготривалий характер.

В країнах з розвинутою економікою і високим рівнем життя обсяг операцій з особистого страхування дорівнює обсягу операцій з загального ризикового страхування, а в ряді країн і перевищує їх. Це зумовлене тим, що особисте страхування взагалі, а страхування життя зокрема є дуже важливою формою соціального захисту людини. В жорстких ринкових умовах ці види страхування, особливо медичне страхування і страхування життя, часто є найбільш доступними і надійними способами захисту людини при нещасних випадках, хворобах, інвалідності і вагомим джерелом пенсійного забезпечення. В цілому, слід визначити особисте страхування, як галузь страхування яка забезпечує страховий захист громадян та зміцнює досягнутий ними добробут.


Особисте страхування має багато спільного з соціальним страхуванням і в першу чергу у об’єктах страхового захисту громадян ( здоров’я, працездатність та інше ).

Соціальний захист –це система управління соціальними ризиками з метою підтримки встановлених суспільством соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії наступних ризиків:
- настання старості;
- тимчасова втрата працездатності;
- безробіття;
- нещасні випадки на виробництві та придбання професійних захворювань;
- народження та поховання.


Тобто, соціальне страхування це гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства та поховання, а також з охорони здоров’я членів суспільства.

Головна відмінність між соціальним та особистим страхуванням в джерелах формування страхових фондів. Так кошти соціального страхування в основному формуються за рахунок коштів підприємств, установ, організацій і лише незначною частиною за рахунок індивідуальних доходів, тоді як для особистого страхування головним джерелом є індивідуальні доходи, а кошти підприємств, установ та організацій тільки при обов’язковому особистому страхуванні.

Розглянемо основні характеристики особистого страхування.

Особисте страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують життю, здоров'ю та працездатності людини, а також однією із галузей страхування, що законодавче закріплюються в Україні.

Особисте страхування відноситься до ризикової галузі, як що мова йде, наприклад, про страхування від нещасних випадків, від захворювання та до накопичувального страхування, якщо мова йде про страхування життя, додаткової пенсій. Тобто особисте страхування поєднує ризикову та накопичувальну (заощаджувальну) функції страхування. При цьому тимчасово вільні кошти акумулюються у страховому фонді та є важливим джерелом інвестицій в економіку держави.

Об'єктом особистого страхування с майнові інтереси, пов'язані з:
§ життям;
§ здоров'ям;
§ працездатністю;
§ додатковою пенсією страхувальника або застрахованої особи.

Предметом особистого страхування с наступні ризики:
§ смерть;
§ хвороба;
§ каліцтво;
§ травма;
§ тривалість життя.

До специфічних рис особистого страхування відносяться:
§ страхувальник чи застрахований повинен бути конкретною особою у вигляді об'єкту страхування;
§ здійснюється на випадок настання певних страхових випадків;
§ об'єкт страхування (особа) не мас вартісної оцінки;
§ страхова сума не обмежується вартісною оцінкою (оскільки її неможливо визначити) об'єкта страхування, а залежить від матеріального стану страхувальника;
§ суб'єктів страхових відносин може бути більше двох: страховик, страхувальник, застрахований, вигодо набувач та медична установа;
§ деякі підвиди особистого страхування можуть бути виділені як особливо довготривалі (страхування пенсії, життя тощо).
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.