Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Страхування від нещасних випадків

Страхування від нещасних випадків може мати обов'язкову або добровільну форми.

Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків поділяється на:
• державне обов'язкове особове страхування;
• обов'язкове особове страхування.

Такий поділ обов'язкового особового страхування від нещасних випадків здійснюється залежно від джерела сплати страхових платежів. Для державного обов'язкового особового страхування джерелом сплати є кошти державного бюджету. Для інших видів обов'язкового особового страхування джерелом сплати є кошти юридичних та фізичних осіб.

Організаційна схема страхування від нещасних випадків може бути двох або трьох елементною. При двох елементній схемі – страхувальник і застрахований одна особа ( характерна при добровільному страхувані).

Наприкінці ХХ століття найбільш обов’язкових видів страхувань було у Франції та Бельгії – 90- і 50, в Російський Федерації 32 види в т. ч. 23 види обов’язкового державного страхування. Законом України „ Про страхування” ( редакція 2001 р.) передбачено 33 видів обов’язкового та 22 виду добровільного страхування, з 16 особового страхування. Серед обов’язкового страхування немає державних видів ( згідно редакції 1996 р. їх було 14 видів).

Для здійснення обов’язкових видів страхувань КМУ встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, умови отримання ліцензії, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів, тощо.

Добровільні види страхувань здійснюється на підставі договорів страхування, які розробляють страховики. Правили страхування погоджуються з Уповноваженим органом нагляду за страховою діяльністю.


Державному обов’язковому страхуванню підлягають особи, які займаються ризикованими видами діяльності при роботі в державних установах, організаціях, підприємствах, тощо. Перелік ризикових професій для державного обов’язкового страхування встановлюється законодавче ( нормативно).

Особи, діяльність яких на підприємствах всіх форм власності пов’язана з ризиками підлягають обов’язковому страхуванню. Перелік ризикових професій, які підлягають обов’язковому страхуванню від нещасних випадків визначається як законодавчо так і статутом підприємства або іншими документами. Крім того, обов’язковому страхуванню від нещасних випадків на всьому шляху руху підлягають пасажири усіх видів транспорту.

Так, згідно статті 6 Закону України "Про страхування" визначені такі види обов'язкового особового страхування від нещасних випадків:

§ особове страхування медичних та фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом СНЩ під час виконання ними службових обов'язків;

§ медичне страхування;

§ страхування спортсменів вищих категорій;

§ особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

§ працівників відомчої та сільської пожежної охорони добровільних пожежних дружин;

§ життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

§ членів екіпажу і авіаційного персоналу.

Страховими ризиками обов'язкового страхування від нещасних випадків як правило є:

§ смерть (загибель) застрахованого під час виконання службових обов'язків;

§ втрата працездатності внаслідок травми, поранення;

§ встановлення інвалідності, отриманої внаслідок виконання службових обов'язків.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.