Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Страхування рент ( ануїтетів): купівля житла; отримання освіти; пенсійне страхування

Суттєва відмінність такого виду страхування порівняно зі страхуванням капіталів полягає в тому, що при страхуванні ренти страхова сума виплачується частками і починає здійснюватися тільки після строку, який визначено в договорі страхування.

Страхування ренти передбачає регулярне одержання певних сум страхувальником або особою, на користь якої укладений договір, після настання визначеного в договорі строку страхування.

Укласти такий договір може як окремий громадянин, тобто фізична особа, так і юридичні особи - підприємства та організації з метою одержання певних грошових сум їхніми працівниками після виходу на пенсію.

Фонд для виплат створюється тільки за рахунок власних коштів страхувальника. Тарифні ставки зі страхування ренти встановлюються в кожному конкретному випадку окремо, враховуючи вік і стать страхувальника, умови сплати внесків, різновид страхування ренти.

Серед видів страхування, побудованих на механізмі страхування рент, слід відмітити, такі страхові продукти як: отримання освіти, купівля житла ( нерухомості ) і виплати додатково пенсії.

Страхування з метою отримання освіти є нагромаджувальним страхуванням життя дитини в проміжку від 3-7 р. до 23-25 років. Метою страхування є нагромадження коштів для наступної оплати за навчання по семестрам або рокам, а також виплати стипендій. В даному випадку передбачається два ризики: смерть застрахованої особи та дожиття до певної дати - закінчення освіти

Договір укладається на період від 10 до 20 років, в тому числі 10 -15 років зі сплатою внесків і 4 -5 років виплати рент. Слід відмітити, що страхова сума за 10-20 років збільшується на величину інвестиційного доходу.


Аналогічно проводиться страхування з метою нагромадження коштів щодо купівлі житла ( нерухомості). Договір укладається одним із батьків та має два періоди: нагромадження коштів ( сплати страхових внесків) та використання ціх коштів ( помісячна, поквартальна оплата житла).

Страхування пенсій. Серед багатьох різновидів страхування ренти переважає страхування пенсії, яке призначено для створення власного резерву грошових коштів з виплатами з нього після виходу на пенсію.

За останні роки важливого значення набуло страхування пенсій. Це вид особистого страхування і водночас різновид ренти, при якому страховик бере на себе зобов'язання виплачувати застрахованому з певною періодичністю пенсію протягом життя або обумовленого строку, а страхувальник - сплачувати страхові внески. Суб'єктами накопичувального пенсійного страхування виступають фізичні особи та страхові компанії, державні та недержавні пенсійні фонди, а також інші суб'єкти.

Пенсійне страхування передбачає, що страхова компанія здійснює виплати застрахованим при виході на пенсію (страхування додаткової пенсії) або у віці, встановленому договором страхування. Додатково страхова компанія може взяти на себе страхування від нещасного випадку або смерті страхувальника (застрахованого). Страхувальник може укласти договір страхування на користь третьої особи.

Строк страхування визначається як різниця між пенсійним віком і віком страхувальника при укладенні договору. Пенсія виплачується довічно за умов повної сплати страхових внесків.

Договори пенсійного страхування укладаються індивідуально дієздатними громадянами або групою осіб.

Страхова сума визначається за згодою сторін і залежить від поточних виплат, що їх має здійснювати страхова компанія. У договорі можуть бути передбачені і додаткові виплати, які є наслідком участі страхувальника у прибутку страхової компанії. Розмір страхових внесків залежить від страхової суми, віку, статі страхувальника чи застрахованого.

Додаткова пенсія може бути виплачена страховиком протягом життя застрахованого або впродовж визначеного періоду. Умовами договору може бути передбачено, що за життя додаткову пенсію одержує застрахований особисто, а в разі його смерті - вигодонабувач у повному обсязі або в її певній частині довічно.

Страхові продукти, щодо пенсійного страхування, можна поділити на два види: з фіксованою річною страховою сумою і фіксованою загальною страховою сумою..

При фіксованій річній страховій сумі регулярний дохід виплачується застрахованому з нагромадженого фонду до кінця його життя. У зарубіжній практиці таке страхування має назву по життєвого ануїтету і застосовується як по життєва пенсія.

Негайна по життєва рента зручна для осіб похилого віку, котрі бажали б вкласти капітал для забезпечення решти свого життя.

При фіксованій загальній страховій сумі премії сплачуються до кінця певного періоду або до смерті застрахованого, якщо вона станеться раніше.

Страховик гарантує виплату постійної ренти безпосередньо самому застрахованому на період, який триває з моменту закінчення зазначеного в договорі строку до настання смерті.

Рента може виплачуватися щорічно, щоквартально, що півроку, щомісячно.

Існують два різновиди уповільненої по життєвої ренти:
· без відшкодування премій;
· з відшкодуванням премій.

При страхуванні відстроченої ренти з відшкодуванням премій, якщо застрахований помре до закінчення визначеного строку, страховик повертає виплачені премії отримувачу страхової суми.

При страхуванні ренти без відшкодування премій, якщо застрахований вмирає до закінчення визначеного строку, страхування вважається анульованим, і премії залишаються в розпорядженні страховика.

Пенсійне страхування не замінює державне пенсійне забезпечення.

Страхування додаткової пенсії спрямоване на збільшення розмірів пенсійного забезпечення після досягнення громадянами пенсійного віку. Обумовлена договором додаткова пенсія виплачується після закінчення строку страхування і виходу на пенсію, але можна визначити конкретний строк (як правило, перед датою виходу на пенсію), з настанням якого страхова компанія буде здійснювати виплати.

Виплати за пенсійним страхуванням можуть також здійснюватися у випадку, якщо настає одна з таких подій: повна або часткова інвалідність; смерть.

Виплата пенсії, за бажанням страхувальника, може здійснюватися за кожний місяць наперед. Чергова пенсія перераховується на особовий рахунок в ощадному банку або поштовим переказом.

Страхувальниками можуть виступати громадяни віком - від 16 до 60-70 років.

Страхування пенсій на випадок інвалідності спрямоване на забезпечення страхового захисту як додаток до соціального пенсійного забезпечення за інвалідністю.

Як окремий вид це страхування, як правило, не здійснюється, а включається як вид відповідальності в різні договори особистого страхування, які укладаються з особами працездатного віку. Внески можуть сплачуватися за рахунок власних доходів громадян, коштів підприємств або поєднання цих двох джерел у певному співвідношенні.

Розмір пенсії за інвалідністю визначається умовами договору страхування.

У період дії договору страхувальник може збільшувати або зменшувати розмір додаткової пенсії. Він має також право у будь-який час до закінчення строку страхування припинити договір. Проте при поверненні йому сплачених внесків (викупної суми ) їхня сума буде зменшена на величину витрат страховика на ведення страхової справи.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.