Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

TOP статті

» Виникнення та розвиток страхування
» Класифікація ризиків та їхня оцінка
» Страхові фонди і форми їх організації
» Поняття страхового ризику та його основні характеристик ...
» Управління ризиком
» Особливості функціонування страхових брокерів в Україні
» Резерви страховика, їх види та порядок формування
» Страхування фінансово – кредитних ризиків
» Характеристика світових ринків страхування
» Поняття класифікації страхування та її значення

Особисте страхування: узагальнення

Особисте страхування є однією з важливих галузей страхування, історично якої зумовлено ризиковим характером життя та діяльності людей.

Характерною рисою є те, що об’єкти особистого страхування не мають вартості оцінки: страхова сума визначається окремо в кожному конкретному випадку і залежить від бажання страхувальника та його фінансових можливостей.

Особисте страхування може бути обов’язковим (для певних категорій страхувальників) або добровільним. У такий спосіб здійснюється більшість видів особистого страхування в нашій країні. Сплата страхових внесків може здійснюватися одноразово або періодично.

Особисте страхування здійснюється як в індивідуальному порядку, так і в колективній формі (за рахунок коштів підприємств).

Страхування життя водночас виконує функції захисту та накопичення, оскільки страхова сума буде виплачена у будь-якому випадку - і при дожитті до визначення строку, і при настанні смерті застрахованої особи.

Сторони договору страхування життя чітко визначають свої права й обов'язки щодо форм і регулярності сплати внесків і виплати страхової суми. За договором змішаного страхування життя розмір внесків встановлюється залежно від строку страхування, страхової суми і віку страхувальника.

Страхові резерви страховиків, які займаються страхуванням життя, слід розглядати як своєрідні інвестиції в економіку країни, які дозволять накопичувати значні обсяги грошових коштів; бути, як у багатьох країнах світу, значним джерелом ресурсів для інвестування довготермінових проектів.

Страхування ренти та пенсій важливі в соціальному плані види страхування, за допомогою яких не тільки виграє сам страхувальник (або його родина), а й економіка, оскільки вона отримує кошти з метою інвестування та одержання доходів.


Медичне страхування є одним з соціальне значущих видів страхування, новою для України формою фінансування медичної допомоги. Завдяки медичному страхуванню громадяни можуть одержати комплекс медичних послуг кваліфікованих спеціалістів у різних медичних закладах.

Взаємозв'язки між страховими компаніями, страхувальниками та медичними закладами базуються на договірних відносинах. Страхові компанії, які здійснюють медичне страхування, розширюють асортимент страхових послуг, розробляють комплексні програми медичного страхування, про що свідчать приклади з їхньої реальної практики.

Зручним і перспективним є медичне страхування, що здійснюється через систему “assistans”, яка гарантує за кордоном різнопланову допомогу в екстрених випадках.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.