Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Загальна характеристика майнового страхування

Одним із найстаріших інститутів страхування є майнове страхування. Про нього згадується ще задовго до нашої ери, коли виникло натуральне страхування.

Майнове страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують майну чи групі речей від втрати (знищення) чи пошкодження, а також підприємницьких ризиків. Але захист від зазначених ризиків здійснюється за умови, що вони не носять навмисний характер.

Згідно закону України „ Про страхування” об'єктом майнового страхування є майнові інтереси, пов'язані з:
§ володінням;
§ користуванням;
§ розпорядженням майна.

Предметом майнового страхування є:
§ ризик втрати (знищення), нестачі або пошкодження певного майна;
§ ризик збитків у підприємницькій діяльності.

До специфічних ознак майнового страхування відносяться:
§ об'єкт страхування має вартісну оцінку;
§ страхуванню підлягає конкретна власність;
§ страхова сума не може перевищувати дійсної (залишкової) вартості майна на момент укладання договору страхування;
§ наявність факту пошкодження, крадіжки, знищення не є достатньою умовою для виплати відшкодування, необхідною умовою є наявність збитку;
§ страхове відшкодування не може бути джерелом необґрунтованого збагачення страхувальника;
§ договір майнового страхування не укладається на тривалий час;
§ суб'єктів страхових відносин може бути три: страховик, страхувальник, вигодонабувач.


Система ставок страхових тарифів, їх диференціація, застосування знижок, націнок, пільги - найбільш тонкий елемент страхових відносин. Тарифні ставки в майновому страхуванні диференційовані за галузевою належністю, за видами підприємств та організацій, за категоріями страхувальників, за ступенем ризику окремих видів транспорту, за групами тварин тощо. Знижки застосовуються, якщо страхується цілісний майновий комплекс, якщо страхувальник за даними об'єктами є постійним клієнтом страхової компанії та не отримував страхового відшкодування. Націнки призначені для страхування транспортних засобів та майна при проведенні випробувань та експериментів. Пільгами користуються підприємства сільської місцевості та громадяни певних категорій (інваліди, постійні клієнти). Використання франшизи також впливає на зменшення розміру тарифної ставки.


Страхова сума визначається страховиком, узгоджується зі страхувальником з урахуванням кон’юнктури ринку. Оцінка майна проводиться за його ринковою, балансовою, ліквідаційною та відновленою вартістю ( вартість заміщення).

Так, майно може бути застраховане за відновною вартістю, яка визначається:
- для житла - - за вартістю будівництва з урахуванням зносу та експлуатаційно-технічного стану;
- для меблів, одягу, предметів довгострокового користування (холодильників, пральних, кухонних комбайнів тощо) - - відповідно до суми, необхідної для придбання предмета, аналогічного пошкодженому або знищеному.

Страхова сума кожного застрахованого предмета має бути не меншою його дійсної вартості на момент укладання договору страхування (за винятком страхування за дробовою часткою).

Страхове відшкодування виплачується в залежності від розміру страхового збитку та системи (методу) страхування.

Страхові відносини мають суперечливий характер. Ця суперечність полягає в тому, що і страхувальник, і страховик мають свої економічні інтереси в здійсненні страхування. Так, страхувальник намагається забезпечити собі максимальний розмір страхового покриття (передати максимальний обсяг страхової відповідальності) при оптимальному розмірі страхових платежів (страхової премії). Якщо розмір страхової премії може здатися йому невиправдано великим, то він вимушений буде відмовитись від передачі частини ризиків страховику і зберегти їх у себе. В той же час страховик переслідує зворотні цілі – прийняття мінімальних ризиків (мінімізація обсягів страхової відповідальності) при збереженні максимальних страхових платежів (страхових премій). Отже, постає питання визначення способу розподілу відповідальності за ризик та вибору оптимального співвідношення між розмірами страхової премії і страхового покриття. Вирішення даної проблеми досягається за допомогою застосування відповідних методів та систем страхування.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.