Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Класифікація майнового страхування

Класифікація майнового страхування здійснюється за наступними ознаками:

§ за родом небезпеки Під родом небезпеки розуміється набір специфічних страхових подій (страхових ризиків), які супроводжують конкретну діяльність страхувальника ( автотранспортне страхування, фінансово - кредитне, сільськогосподарське та інше);

§ за формою здійснення: добровільне, обов'язкове;

§ за видами суб'єктів страхових відносин: юридичні особи; фізичні особи; фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю;

§ за галуззю економіки: промисловість, сільське господарство тощо;

§ за видом майна: транспорт (наземний, повітряний, морський); вантажів та багажу; кредитів; інвестицій; фінансових ризиків; судових витрат; виданих та прийнятих гарантій, основних засобів; оборотних активів; незавершеного виробництва; врожай сільськогосподарських культур, сільськогосподарські тварини, домашні птахи; будівлі, предмети домашнього майна, домашні тварини; тощо (визначається спеціальним переліком при ліцензуванні);

§ за видами укладених договорів: основний, додатковий;

§ за видами страхових подій: від вогню, від стихійних лих, нещасного випадку та інфекційного захворювання тварин; помилок в обслуговувані техніки, поломок в роботі техніки, дорожньо – транспортних випадків, непогашення кредитів, від аварії, вибуху, тощо
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.