Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Особливості страхування врожаю та сільськогосподарських тварин

Сільськогосподарське виробництво - одна з важливих і водночас найбільш ризикових галузей економіки, яка перебуває постійно під впливом стихійних сил природи. Тому одним із чинників стабільності його економічного розвитку та фінансового стану є страхування.

Економічний механізм страхування сільськогосподарського виробництва полягає у створені і використані страхового фонду з метою відшкодування непередбачених збитків, заподіяних стихійними лихами та іншими несприятливими подіями.

В сільському господарстві виділяють наступні групи страхування:

§ нерухоме майно та транспортні засоби і сільськогосподарська техніка;

§ врожай сільськогосподарських культур та насаджень;

§ тварини.

Страхування врожаю сільськогосподарських культур і тварин є основними видами сільськогосподарського страхування. Воно може здійснюватися як у добровільній так і у обов’язковій формах. Так згідно закону України „ Про страхування” ст. 7 обов’язковими видами страхування є:

§ Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності;

§ Страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороби, стихійних лих та нещасних випадків у випадках згідно з переліком тварин, встановлених КМУ.

Порядок і правила обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур та насаджень встановлені КМУ. Об’єктом цього виду страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству і пов’язані з недотриманням врожаю. Страховим ризиком є зменшення або повне неотримання врожаю внаслідок граду, пожежі, вимерзання, урагану, бурі, зливи, повені, посухи, повного раптового знищення посівів карантинними шкідниками.


Таким чином, страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень (страхування врожаю) є винятково важливим для сільських товаровиробників, оскільки дозволяє хоча б частково зменшити збитки за рахунок відшкодування.

Страхування врожаю має свої особливості порівняно з іншими видами майнового страхування. Воно, як і інші види майнового страхування, здійснюється на підставі договорів майнового страхування, що укладаються страхувальником зі страховиком. Урожай може бути застрахований за договором страхування на користь особи, яка зацікавлена в його збереженні.

Обов'язки страховика та страхувальника визначаються Правилами страхування врожаю. Термін дії договору страхування обумовлений тривалістю вирощування культур від моменту посіву до отримання врожаю.

Страхування може здійснюватися комплексно від усіх страхових випадків або від окремих ризиків: посухи, градобою, зливи та бурі, вимерзання та приморозків, випрівання та вимокання. При комплексному страхуванні встановлюється єдиний страховий тариф.

У договорі страхування врожаю записується страхова сума, для визначення якої обчислюється вартість урожаю, виходячи із середньої врожайності за останні п'ять років на 1 га у сільгосппідприємствах району і сформованої на ринку ціни реалізації продукції в розрахунку на всю площу посіву поточного року в господарстві. Урожай, як правило, страхується в розмірі не більш 70% його розрахованої вартості. Розмір франшизи може коливатися від 10 до 30%.

Договір страхування не може укладатися у випадках зараження багаторічних насаджень карантинними хворобами.

Страхові платежі обчислюються згідно з тарифними ставками і вносяться переважно одноразово (тарифні ставки уточнюються не рідше одного разу на три роки і встановлюються на основі рівня виплат, який склався у минулі 3-5 років за окремими культурами або групами культур).

Для страхувальників можливі пільги: при щорічному безперервному укладенні договорів страхування (за умови неотримання страхового відшкодування) надаються знижки з платежу, починаючи з другого року в розмірі до 10%.

Збиток при страхуванні врожаю визначається як різниця між розміром середньої за 5 попередніх років врожайності і врожайністю поточного року в розрахунку на всю площу культури в господарстві. У разі підсіву чи пересіву сільськогосподарських культур враховується середня вартість витрат на пересів чи підсів і середня вартість врожаю заново посіяних чи підсіяних культур. Ушкодження посівів сільськогосподарських культур та ймовірний збиток, що виник внаслідок страхових подій, може бути остаточно встановлений тільки після збирання й оприходування врожаю.

Сільські товаровиробники повинні повідомляти страхову організацію про загибель або ушкодження посівів протягом 3 діб.

Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі Акту про страховий випадок.

Страхове відшкодування не виплачується, якщо:

§ врожай загинув внаслідок навмисних дій страхувальника;

§ збитки є результатом безгосподарності.

Страхова організація має право висувати регресний позов до осіб, які винні у загибелі або пошкодженні застрахованих сільськогосподарських культур і багатолітніх насаджень.

Не менш важливим, ніж страхування врожаю, є страхування тварин, що знаходяться в сільськогосподарських підприємствах. Об'єктами страхування є: усі сільськогосподарські тварини (велика рогата худоба, коні, вівці, кози, домашня птиця, пушні звірі, кролі, свині, сім'ї бджіл і т.п).

Об'єктом обов’язкового страхування є- племінне поголів'я кожного виду сільськогосподарських тварин та циркові тварини (взагалі).

Страхування тварин здійснюється на випадок їхньої загибелі (падежу, вимушеного забою або знищення) в результаті стихійних лих, інфекційних захворювань, пожежі. Страхова сума становить, як правило, до 80% балансової вартості тварин, а відшкодування виплачується, як правило, у розмірі 70% від страхової суми.

Головним документом, на підставі якого виплачується відшкодування, є акт про загибель тварини із висновком фахівця ветеринарної служби.

Договір страхування тварин укладається на один рік. На страхування беруться тварини віком від одного року. Страховий тариф залежить від виду тварин, їхнього віку та умов їх утримання і не перевищує, як правило, 5%.

Страховий збиток при страхуванні сільськогосподарських тварин визначається:

§ при їх загибелі - за балансовою (інвентарною, вказаною при договорі страхування) вартістю (робочої худоби - з урахуванням амортизації) на день загибелі;

§ у разі вимушеного забою - із суми збитку вираховується вартість м'яса, придатного для використання, вартість шкурки, відходів, що використовуються.

За цим видом страхування відшкодовується тільки прямий збиток - загибель (падіж, вимушений забій) тварини. Вироби продукції, що с непрямим збитком, при страхуванню не відшкодовуються.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.