Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Страхування професійної відповідальності

Страхування професійної відповідальності об’єднує види страхування майнових інтересів різних категорій осіб, які при виконані професійної діяльності можуть завдавати шкоду третім особам. В загальному плані цей вид страхування поширюється наст рахування відповідальності роботодавців, які представляють робітників перед третіми особами.

Страхування професійної відповідальності пов'язане із забезпеченням страхового захисту у зв'язку з висуненням претензій до фізичних осіб або фірм, зайнятих виконанням своїх професійних обов'язків або наданим послуг, тобто основою відповідальності є професійна діяльність конкретної фізичної або юридичної особи. Серед видів страхування професійної відповідальності можна вицілити такі: страхування професійної відповідальності нотаріусів, лікарів, аудиторів, юристів, архітекторів тощо.

Тут об’єктом страхування є відповідальність страхувальника за витрати, яких зазнала третя особа внаслідок ненавмисно завданих їй страхувальником фактичних матеріальних збитків і шкоди здоров’ю при здійсненні страхувальником професійної діяльності.

Основою для пред’явлення претензій можуть бути недбалість, помилки або упущення страхувальника.

Страховим випадком є порушення (помилка).У зв’язку з цим відшкодуванню підлягає втрата (шкода), яка виникла внаслідок помилок, порушень, що мали місце під час дії договору страхування, незалежно від часу виявлення збитку.

Іноді важко встановити, чи дійсно була помилка, як саме поводила себе людина, яка завдала іншій особі збитки.

За страхування професійної відповідальності можуть бути застраховані дві групи ризиків, які пов’язані з можливістю:


§ нанесення третім особам тілесних ушкоджень і заподіяння шкоди здоров’ю (такі випадки зустрічаються в практиці лікарів, хірургів, дантистів, фармацевтів, косметологів);

§ нанесення матеріального (економічного) збитку (діяльність архітекторів, інженерів – будівельників, консультантів, юристів та ін.).

Страхування професійної відповідальності здійснюється у добровільній та обов’язковій формах. У багатьох країнах воно проводиться в обов’язковій формі. Так, наступним фахівцям, як нотаріуси, бухгалтери, лікарі та деяким іншим, без укладання договору страхування професійної відповідальності здійснювати професійну діяльність забороняється.

Зокрема в нашій країні відповідально зі ст. 28 Закону “Про нотаріат”, перш ніж розпочати приватну нотаріальну діяльність, на приватного нотаріуса покладається обов’язок укладання договору службового страхування зі страховою компанією або внесення страхової застави на спеціальний рахунок у банківську установу.

Страхова сума або страхова застава ( в даному випадку) встановлюється в розмірі стократної мінімальної заробітної плати. У разі заподіяння громадянам або юридичним особам шкоди внаслідок вчинення нотаріальної дії потерпілій стороні страховою компанією відшкодовується нанесена нотаріусом шкода. До того ж ст.27 вищезазначеного закону передбачає, що "шкода, заподіяна внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується у повному обсязі". якщо страхове відшкодування не покриває розміру завданої шкоди, приватний нотаріус відповідає всім своїм майном, а також може бути позбавлений права на заняття нотаріальною діяльністю. Можливим є притягнення його до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Договори страхування укладаються з фізичними особами, які мають кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво) та право здійснювати діяльність з надання певних професійних послуг. Також договір може бути укладено з юридичними особами (підприємствами, фірмами та ін.), на страхування професійної відповідальність найманих працівників. Для кожної групи професіоналів встановлюється перелік помилкових дій або дається їх трактування. Так, для лікарів це – встановлення діагнозу, призначення ліків, виконання маніпуляцій та інш.

Термін дії договору, як правило, не менше одного року.

Страхова сума встановлюється за згодою сторін, при цьому можуть використовуватися два показника:

§ Розмір річного доходу юридичної або фізичної особи, яка страхує професійну відповідальність;

§ Сума претензій щодо відшкодування збитків третім особам за попередній період, як правило, за рік.

Страховий тариф залежить від: фаху страхувальника, його освіти, стажу роботи, рекомендацій банку та ін. Базовий страховий тариф коливається, як правило, в межах від 0,2 до 3-5% страхової суми.

Сума збитку. Специфіка професійної діяльності вимагає у більшості випадків для визначення суми збитку залучення незалежних, експертів. Витрати, пов'язані з їх роботою несе, як правило, страхувальник.

Страхове відшкодування не виплачується, якщо шкоду третій особі завдано внаслідок:

§ навмисних дій страхувальника;

§ нечесної поведінки; обману;

§ відсутності в договорі зобов'язань про відповідальність сторони, яка надає послуги;

§ встановлення факту, що в період дії договору страхування страхувальник не мав законних підстав на надання професійних послуг;

§ передачі права надання професійних послуг особам, які не мають на це законних підстав;

§ встановлення судовою установою факту, що шкода завдана третій особі з її ж вини.

Слід відмітити, що порушення кримінальної справи відносно страхувальника припиняє вирішення питання про виплату страхового відшкодування.

Так, розглянемо страхування професійної відповідальності приватного нотаріуса перед третіми особами.

Об'єктом страхування є професійна відповідальність приватного нотаріуса за шкоду, заподіяну фізичним або юридичним особам при вчиненні нотаріальних дій, передбачених ст.34 та ст.36 Закону України "Про нотаріат".

Відповідальність страховика настає у разі виникнення матеріальних збитків у особи, яка звернулася до приватного нотаріуса, внаслідок професійних помилок, браку досвіду при вчиненні нотаріальних дій у період чинності договору страхування.

Страховим ризиком є спричинення страхувальником прямих матеріальних збитків третім особам (юридичним чи фізичним) внаслідок неналежного виконання ним своїх обов'язків або ненавмисні порушення при вчиненні нотаріальних дій, передбачених ст.34 та ст. 36 Закону України "Про нотаріат".

Страховим випадком є виникнення зобов'язань страхувальника відшкодувати матеріальні збитки, завдані третій особі внаслідок виконання ним своїх службових обов'язків.

Страховик бере на себе зобов'язання відшкодувати третім особам (юридичним або фізичним), які скористувалися послугами страхувальника, прямі матеріальні збитки, що виникли в порядку правової відповідальності в період дії договору страхування внаслідок страхового випадку, яка підтверджена необхідними документами та за наявності рішення суду.
Страхове відшкодування поширюється лише на майнову відповідальність страхувальника згідно з чинним цивільним законодавством і не поширюється на кримінальну та моральну відповідальність.

Страхове відшкодування не виплачується, якщо матеріальні витрати третій особі завдано страхувальником внаслідок:

- передачі страхувальником права надання професійних послуг особам, які не мали на це законних підстав;

- при наданні страхувальником професійних послуг третім особам у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння;

- при встановленні факту, що за цим ризиком страхувальник не мав підстав на подання професійних послуг.

Страхова сума визначається за домовленістю сторін, але її розмір не може бути менше 100-кратної мінімальної заробітної плати. Страхові платежі визначаються за тарифами до страхової суми залежно від професійного стажу роботи страхувальника на посаді нотаріуса і ступеня ризику в межах від 2 до 15 відсотків.

Розмір тарифів при страхуванню професійної відповідальності нотаріуса безпосередньо залежить від стажу роботи і становить:

- 1% - для нотаріусів зі стажем роботи до 2-х років;

- -0,8% - для нотаріусів зі стажем роботи від 2-х до 5-ти років;

- -0,65% - для нотаріусів зі стажем роботи понад 5-ть років

Величина тарифів по страхуванню відповідальності при посвідченні перекладів безпосередньо залежить від обраного Вами ліміту відповідальності та може коливатися від 0,55% до 1%. За цим видом страхування встановлюється франшиза.

До специфічного виду страхування відповідальності туристичних організацій перед туристами відноситься страхування "на випадок поганої погоди". У цьому випадку страховик бере на себе відповідальність щодо відшкодування витрат, якщо: під час знаходження туристів в аеропорту не забезпечено їм виліт (приліт) у зв'язку з поганою погодою; протягом обумовленого в договорі часу не забезпечено проведення запланованого програмою даного туру послуг (катання на водних лижах, прогулянки на катерах тощо) внаслідок тривалого шторму на морі; не забезпечено перехід через гірський перевал або катання на гірських лижах через небезпеку сходження лавині тощо.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.