Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Вступ у страхування

Страхування — не лише перспективний, а й дуже складний вид діяльності. Світовий досвід показує, що добре налагоджена страхова справа активно сприяє розвитку бізнесу та вирішенню соціальних проблем. Так сума страхових платежів в державах ЄС становить 8-12 % ВВП тому ступінь розвитку страхування є індикатором зрілості ринкових відносин. В той же час, страховий ринок України має перспективи бурного зростання. Так в Україні проживає приблизно 7% населення Європи, а частка вітчизняного страхового ринку у загально європейському обсязі страхових послуг становить усього 0,06%, а сума страхових платежів в 2006 році становила 2.6% ВВП. На 01.01.2007 року в Україні нараховувалося 411 страховиків. Сума страхових надходжень у першому poцi третього тисячоліття перевищила 3 млрд. грн. зрісши порівняно з 1997 роком більше ніж у 7 разів, в 2006- вона дорівнює 13,8 млрд. грн.. . Такого зростання немає в жодній іншій сфері діяльності.

В той же час, однією з найважливіших передумов усп1шного розвитку страхової справи є забезпечення iї висококваліфікованими кадрами (персонал страхових організацій, страхових брокерських контор, експертних, навчальних, консультаційних, контролюючих та інших організацій, котрі причетні до забезпечення високоякісного страхового сервісу), а також дуже важливо підвищувати рівень страхових знань населення, що є наявним та потенціальним споживачем страхових послуг.

Таким чином, метою дисципліни „Страхування” є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії i практики страхування.

У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:

· з'ясування об’єктивної необхідності сутності и ролі страхування за умов переходу до економіці ринкового типу;


· висвітлення організації та шляхів розвитку страхового ринку i державного регулювання страхової діяльності;

· розгляд умов особистого страхування, страхування майна, страхування відповідальності, а також перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;

· вивчення особливостей фінансово-господарської діяльності страховиків, шляхів підвищення їх фінансової стійкості.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.