Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Страхування відповідальності: узагальнення

Страхування відповідальності є специфічним видом страхування, в якому об'єктом виступає відповідальність перед третіми особами, котрим може бути завдано збитку внаслідок якихось дій або бездіяльності страхувальника. Таким чином, поруч зі страховиком і страхувальником третьою стороною відносин виступають будь-які, не визначені раніше (треті) особи.

Одним з найбільш масових видів страхування є страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів, який у більшості країн світу є за формою обов'язковим видом.

Введення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів сприяє економічній та соціальній стабілізації в нашій державі та є важливим кроком у створенні правової бази страхового бізнесу, яка відповідає міжнародним стандартам. Зростання інтенсивності транскордонних автомобільних перевезень та необхідність вирішення проблем фінансових гарантій відшкодування збитків, заподіяних іноземними власниками автотранспортних засобів, призвели до створення системи “Зелена карта”, яка передбачає взаємне визнання страхового покриття цивільної відповідальності при міжнародному автомобільному русі в країнах, які входять до складу цієї системи.

Особливої гостроти у зв’язку з постійним зростанням кількості перевезень і випадками втрат вантажу набувають питання розвитку страхування цивільної відповідальності авіаперевізників, судновласників, страхування відповідальності залізниць.

Специфічним видом страхування є страхування відповідальності роботодавця, за яким виплачується компенсація постраждалим від нещасного випадку на виробництві, що стався не внаслідок помилки, якої припустився службовець, та навмисного невиконання ним своїх зобов'язань.


Одним з нових видів страхування на страховому ринку України є страхування відповідальності за якість продукції, яке широко розповсюджено в промислове розвинених країнах і закріплено в нормах міжнародного права.

Страхування професійної відповідальності об'єднує види страхування майнових інтересів різноманітних категорій осіб, які при здійсненні професійної діяльності можуть нанести матеріальну шкоду здоров'ю третіх осіб. Відповідальність за помилки або упущення, що їх припустилася особа під час виконання професійних обов'язків, базується на законодавчих і нормативних актах, які регламентують зобов'язання сторін у тій чи іншій сфері діяльності.

Вдаватися до страхування професіонала змушують великі суми позовів і відсутність резервів для таких виплат, які він потенційно має бути готовий сплатити. Оцінювання ризиків і розробка умов страхування залежить від виду професійної діяльності, яка страхується, оскільки природа шкоди зумовлюється характером професії.

Метою екологічного страхування, яке займає особливий місце в галузі страхування відповідальності є створення страхових фондів для попередження екологічних аварій та катастроф, відшкодування збитків, завданих юридичним і фізичним особам внаслідок забруднення навколишнього середовища.

Саме екологічне страхування необхідно розглядати к один з економіко-правових важелів безпеки економіки України.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.