Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Оподаткування страхових компаній

Страхові компанії сплачують ті ж податки і обов'язкові платежі, що і інші господарські суб'єкти. З 2001 року вони сплачують такі податки:

1.Податок з власників транспортних засобів

2.Комунальний податок

3.Земельний податок (плата за землю)

4.Податок з прибутку


Перші три податки сплачуються страховиками на загальних підставах згідно діючих нормативних актів.

Податок з власників транспортних засобів сплачується на підставі Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів" від 11 грудня 1991 р. Об'єктами оподаткування у страхових компаній переважно є легкові і вантажні автомобілі і автомобілі спеціального призначення, рідше – яхти та парусні судна, човни моторні і катерні..

Земельний податок сплачується на підставі Закону України "Про плату за землю" від 3 липня 1992 р. Об'єктом плати за землю є ділянка, яка перебуває у власності або користуванні, в тому числі на умовах оренди. Страхові компанії платять цей податок за земельні площі в населених пунктах, де розміщені центральні офіси та відокремлені підрозділи. Якщо існує грошова оцінка землі, то ставка податку встановлюється в розмірі одного відсотка від неї. Якщо грошова оцінка землі не встановлена, середні ставки земельного податку за один квадратний метр земельної площі залежить від кількості мешканців населеного пункту. В Законі України "Про плату за землю" встановлені середні ставки податку в копійках за 1 кв. метр землі, а також поправочні коефіцієнти для міст обласного підпорядкування, Києва, Сімферополя . Севастополя.

Сплата податку з прибутку страховими компаніями відбувається на підставі Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і в значній мірі , відрізняється від оподаткування прибутку промислових, транспортних, торгових та інших підприємств. Специфіка сплати в тому, що податок сплачується окремо з доходів від трьох видів діяльності страхових компаній – страхової, інвестиційної та інших видів діяльності, а порядок оподаткування компаній з загального (ризикового) страхування та страхування життя в значній мірі відрізняються.


Компанії, які займаються ризиковим страхуванням, сплачують податок з прибутку в такому порядку:

1) з доходів від страхової діяльності – в розмірі 3 відсотків від валового доходу, визначеного як різниця між надходженням платежів за звітний період і величиною платежів, переданих в перестрахування;

2)з доходів від інвестиційної діяльності – за ставкою 25 відсотків від величини інвестиційного доходу, зменшеного на витрати, пов'язані з його утворенням;

3)з доходів від інших видів діяльності – за ставкою 25 відсотків від величини прибутку, отриманого від операцій з інших видів діяльності.

Компанії, які займаються страхуванням життя, сплачують податок з прибутку в такому порядку:

1) з доходів від страхової діяльності за договорами страхування, укладеними на термін до 10 років – в розмірі 3 відсотків валового доходу, визначеного як різниця між загальним надходженням платежів за цими договорами і преміями, переданими в перестрахування;

2) доходи за договорами довгострокового страхування, до яких відносяться договори терміном на 10 років і більше, при яких страхові внески сплачуються не менше 5 років, передбачається страхова виплата при дожитті до закінчення дії договору або віку, визначеного договором і не можуть передбачатися інші виплати протягом перших 10 років їх дії, крім пов'язаних зі смертю, нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до певної стихійної втрати нею працездатності, не оподатковуються. Якщо ж договір страхування життя був укладений на термін 10 років і більше, але припинив дію до закінчення 10 років, то з доходів за ним (суми страхових внесків) податок сплачується в подвійному розмірі – 6 відсотків;

3)договори страхування життя, укладені на термін 10 років і більше але на інших умовах, ніж викладені у п. 2, оподатковуються за ставкою 3 відсотки, тобто у загальному порядку;

4)доходи від інвестиційної діяльності за ставкою 25 відсотків оподатковуються лише в тій частині яка залишається у розпорядженні страховика (15 відсотків доходу від інвестування страхових резервів та 100 відсотків від інвестування власних коштів);

5)прибуток від інших видів діяльності оподатковується за ставкою 25 відсотків.

Податки сплачуються щоквартально на підставі "Декларації про доходи страховиків".

Страхові компанії не сплачують податок на додану вартість, бо страхові операції ним не обкладаються. Проте при здійсненні інших видів діяльності, зокрема при передачі майна в оренду, цей податок сплачується на загальних підставах.

У зв'язку з відсутністю підакцизних товарів страхові компанії не сплачують акцизного збору.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.