Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Необхідність і сутність страхового захисту

Кожна людина цілком природно прагне захиститися від небезпеки, що загрожує їй втратою життя, здоров'я, житла, майна та інше. Потреба в захисті дуже близька до її первинних (фізіологічних) запитів та інтересів. 3 урізноманітненням інтересів людини ускладнюються і атрибути їх безпеки.

Крім того, людина завжди намагалася зменшити силу негативних подій, вжити заходів, спроможних їм протистояти. Але суспільний розвиток породжує нові і нові ризики. Вдосконалення техніки, нові технології підвищують ймовірність техногенних катастроф, які призводять до величезних збитків. Суспільство бореться з природними та техногенними катастрофами, але виникають нові суперечності, зумовлені розвитком технічного прогресу та ускладненням виробничих відносин.

Так на долю України випала найбільша з відомих у світі техногенних катастроф — аварія на Чорнобильській атомній електростанції (1986 рік 26 квітня), що завдала збитків на суму понад 40 млрд. дол. Якщо така аварія є винятком, то пожежі на виробничих, комунальних i житлових об’єктах, травми на транспорті i в побуті, забруднення навколишнього середовища та інші локальні події трапляються в нашій державі практично щодня.

Так, в 2006р. на Україні скоєно 45593 ДТП, загинуло 6789 чоловік, поранено 53638чоловік. Кількість пожарів склало 47670. де загинуло 3783 людини, пожежею зруйновано 17371 будівля. В цьому ж році відбулося 286 надзвичайних ситуації, з них 156 техногенного характеру, 100 ситуацій природничого характеру та 30 ситуацій соціально – політичного характеру.

Таким чином необхідність страхового захисту має кілька аспектів:

· Природний;

· Економічний;


· Соціальний;

· Юридичний;

· Міжнародний

З позицій природних інтересів суспільства та окремих його громадян, страхування виникло як засіб збереження матеріального благополуччя за настання випадкових, непередбачуваних, а також передбачуваних, але небажаних і таких, яких не можна уникнути, випадків з метою розподілу заподіяних окремим громадянам збитків між багатьма іншими членами суспільства, щоб .полегшити тягар потерпілих.

Економічна зумовленість страхового захисту пояснюється необхідністю створення такого різновиду людської діяльності, який ґрунтується на акумуляції фінансових засобів з метою відшкодування збитків, спричинених настанням шкідливих для здоров'я та (або) матеріального благополуччя подій, як фізичним, так і юридичним особам, що створює сприятливі умови для безперебійного процесу суспільного відтворення.

У соціальному плані страхування є формою (способом) участі держави, роботодавців та громадян у оправі захисту особистих інтересів громадян і створення у такий спосіб умов для забезпечення соціальної та політичної стабільності в суспільстві.

В юридичному аспекті страхування є різновидом цивільно - правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених поговором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів.

Міжнародний аспект страхового захисту зводиться до усунення національних відмінностей у законодавствах різних країн і уніфікації способів захисту інтересів господарюючих суб'єктів, з одного боку, та розробки таких юридичних норм, які б забезпечили страховикам наявність достатніх фінансових гарантій, з іншого боку.

Таким чином, необхідність страхового захисту викликана прагненням обмежити як матеріальні, так і нематеріальні збитки, пов'язані з певними ризиками.

Слід відмітити, що суспільне життя та виробництво протягом усього історичного шляху свого розвитку стикається із суперечностями, які зумовлюють появу певних несприятливих подій - ризиків, серед яких відокремлюють стихійне лихо i нещасні випадки.

Стихійне лихо — це випадок, спричинений руйнівною дією сил природи та приводить до значних матеріальних збитків або загибелі чи втрати здоров'я багатьох людей.

Нещасні випадки — це такі події, які через несприятливий збіг обставин (наприклад, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди) тягнуть за собою загибель чи втрату здоров'я окремих ociб або ix групи.

Потенційна можливість настання стихійного лиха, нещасних та інших не передбачуваних випадків, які призводять до збитків, упущення вигоди або втрати здорова та працездатності людини становить сутність ризику.

В той же час, наявність та зростання ж ризику в ycix сферах людського життя та господарської діяльності зумовлює потребу запобігти шкоді, зменшити та відшкодувати збитки, шляхом їх солідарного розподілу між зацікавленими власниками майна.

Виникає необхідність появи страхового захисту. В той же час відшкодування збитків потребує натуральних або грошових резервів, їх накопичення.

Таким чином сутність страхового захисту полягає в нагромаджені й витрачанні грошових та інших pecypciв для здійснення заходів з попередження, подолання або зменшення негативного впливу ризиків i відшкодування пов’язаних з ними втрат.

Відносини, що складаються в суспільство з приводу запобігання втратам та відшкодування збитків, завданих стихійним лихом i нещасними випадками, мають об’єктивний характер i в сукупності формують зміст економічної категорії страхового захисту.

Ця економічна категорія має такі ознаки:

· випадковий характер настання події, яка наносить збиток;

· надзвичайність події та нанесеного збитку, що характеризується натуральними та грошовими вимірниками;

· об’єктивна необхідність попередження та подолання вказаної події та покриття матеріального збитку.

Приклад.

Населенню часто вигідніше заощаджувати кошти у страховиків, ніж у банках. Припустимо, що громадянин А вніс 7500 грн на строковий депозитний рахунок у комерційному банку, а громадянин Б придбав поліс змішаного страхування життя на 25000 грн терміном на 10 років, оплативши за перші три роки 7500 грн премій. У разі нещасного випадку банк може видати громадянинові А кошти лише в межах залишку вкладу (з урахуванням відсотків). Якщо така біда зіткає громадянина Б, то Страхова компанія виплатить йому грошову допомогу, виходячи зі страхової суми i коефіцієнта втрати працездатності. На випадок тривалої втрати працездатності фінансове забезпечення громадянина Б буде (особливо в перші роки дії страхового договору) у кілька разів більше, ніж у громадянина А. У разі гострої потреби в коштах страхувальник може достроково припинити дію договору, повернувши собі належну суму заощаджень.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.