Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
В Україні, як і в більшості інших держав, основу страхової системи становлять страхові компанії у вигляді акціонерних товариств, які є компаніями, що створюються та діють зі статутним капіталом, поділеним на певну кількість часток - акцій однакової вартості. Оплачена акція дає право її власникові на участь в управлінні товариством і отриманні частини прибутку у формі дивідендів.

Страхування є процесом економічних взаємовідносин двох учасників, один з яких купує страховий захист від обумовлених ризиків за визначену плату, а інший його продає. Саме страхова послуга виступає товаром на страховому ринку, а страхова індустрія є частиною сфери послуг.

Світовий досвід підтверджує, що будь-яка послуга досягає найбільшої ефективності для споживача тільки при організованій системі пропозицій для задоволення попиту споживача. Це стосується і страхування. Тому розглянемо, що являє собою страхова організація та її форми.

В основу розвитку страхового ринку України покладаються такі принципи:
верховенство права
системність
конкурентність
стабільність
обмеження присутності держави на страховому ринку
мотивація діяльності страховиків і страхувальників
довіра

Страховий ринок функціонує як елемент фінансового ринку тобто страховий ринок має зовнішнє середовище, яке впливає на ефективність його діяльності. Із зовнішнім середовищем взаємодіє внутрішня система страхового ринку. . Вплив на один із них спричиняє дію в інших. Тому управлінському складу страхової компанії важливо враховувати взаємодію цих елементів і узгоджувати їх із зовнішнім середовищем. Розглянемо їх.

Крім елементної класифікації, страховий ринок структуризують зі інституціональною, територіальною та галузевою ознаками.

Основу інституціональної та територіальної структур страхового ринку складають страхові компанії, в основу класифікації яких покладено: характер власності страховиків;їх спеціалізація, розмір статутного капіталу; територія обслуговування та інше.

Інфраструктура ринку покликана забезпечувати можливість реалізації економічних інтересів суб’єктів економіки, сприяти координації усіх їхніх економічних дій, допомагати їм інтегруватись у світовий економічний та фінансовий простір.

Складність вивчення та аналізу просторової організації інфраструктури страхового ринку пов’язана з багато сегментністю останнього. Цей процес ускладнює відсутність однозначного трактування поняття «інфраструктура страхового ринку». Для чіткого розуміння поняття «інфраструктура страхового ринку» проаналізуємо методологічні підходи щодо трактування економічної сутності базових понять: «інфраструктура», «ринкова інфраструктура».Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.