Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Професійні оцінювачі ризиків і збитків є, як правило, уповноваженими особами страховика та виконують визначені функції.

Андеррайтер має право від імені страховика брати на страхування запропоновані ризики, визначати тарифні ставки та умови договору страхування цих ризиків на основі норм страхового права та економічної доцільності..............

Страховий агент
Від імені та за дорученням страховика укладає договори страхування та продає страхові поліси
Оформляє страхову документацію
Має право проводити страхові виплати
Виконує представницькі функції
Забезпечує своєчасне перерахування страхових внесків страховику


Страховий брокер
Визначає об’єкт страхування та страхові ризики, які необхідно застрахувати клієнту
Проводить порівняльний аналіз послуг і фінансовий стан страховиків
Підбирає клієнту кращого, зі своєї точки зору, страховика
Оформляє договір страхування
Здійснює контроль за своєчасним надходженням внесків

Страховиками визнаються юридичні особи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із законодавством України, а також ті, які одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Розглянемо визначення страхового ринку та розкриємо його складові.

Існує значна кількість визначень страхового ринку як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Наведемо декілька з них.

1. Система економічних відносин, які становлять сферу діяльності страховиків і перестраховиків у певній країні, групі країн або міжнародному масштабі щодо здійснення відповідних страхових послуг страхувальникам – продажу специфічного товару – “страхове покриття”

2. Форма організації фінансових відносин щодо формування та розподілу страхового фонду для забезпечення страхового захисту фізичних та юридичних осіб

3. Особливе соціально-економічне середовище, визначена форма економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на нього.

Між страховиком та страхувальником в письмовій формі укладається договір страхування[b][/b], в силу якого страховик зобов’язаний при настанні страхового випадку виконати страхові виплати страхувальнику або іншій особі, на користь якої було укладено договір страхування, а страхувальник зобов’язується сплатити страхові внески у встановлені строки.

В світовій практиці інститут страхування розвивається як органічний елемент соціально-економічної системи, де активи страхових компаній та пенсійних фондів перевищують активи банків. Проте в Україні розвиток страхування відбувався в значній мірі спонтанно. Тому сьогодні існує необхідність розробки сталої концепції та комплексної програми розвитку українського страхового ринку. А відтак, з метою регулювання страхового ринку в Україні страхова діяльність підлягає ліцензуванню.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.