Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Як відомо, страхування є процесом економічних відносин, який передбачає наявність двох сторін – страхувальника та страховика. Страховика в Україні можна розглядати з двох позицій:
— установа, яка згідно з отриманою ліцензією бере на себе зобов’язання відшкодувати страхувальнику завданий страховий збиток або здійснити виплату страхових сум;
— структура певної організаційної форми, передбаченої законодавством даної країни

В 2001 р. було прийнято фактично новий законодавчий акт в галузі страхування – Закон України “Про страхування” від 04.10.2001 р. № 2745-III, який на сьогодні є головним законодавчим актом у страховій діяльності в Україні.

Зазначений закон складається з:
— 4-х основних розділи;
— прикінцевих положень;
— 46-ти статей.

Об’єктом державного регулювання страхової галузі – система соціально-економічних відносин з приводу організації захисту від ризиків та здійснення страхового бізнесу за допомогою об’єднання коштів суб’єктів цих відносин.

Суб’єктом державного регулювання виступає держава в особі її різноманітних інститутів.

Вітчизняні дослідники, вивчаючи світовий досвід систем державного регулювання страхової діяльності, виділяють її три типи.

Методи розрахунку страхових тарифів:
· на основі теорії ймовірності та методів математичної статистики;
· на базі експертних оцінок;
· за аналогією до інших об'єктів;
· з використанням математичної статистики та розрахунку дохідності.

Появу страхових випадків і суми збитків не можна передбачити в нормативному порядку. В той же час, якщо ж взяти окремий проміжок часу, визначену територію та сукупність страхових випадків, які вже відбулися, наприклад, крадіжок або пожеж, то звично мають прояв закономірності їх повторювання.

На основі цих закономірностей можна визначити розміру необхідного страхового фонду, що формується за рахунок страхових платежів з метою майбутніх виплат.

Управління ризиком - "ризик-менеджмент" - одне з головних понять страхового бізнесу на Заході. У вітчизняну практику воно ввійшло відносно недавно. Ризик-менеджмент - це сукупність послідовних заходів антиризикової діяльності, застосування яких має комплексний, системний характер і є фактором підвищення надійності захисту від настання страхових випадків. Він базується на знанні стандартних прийомів управління ризиком, умінні швидко і правильно оцінити конкретну економічну ситуацію.

Ризики будь-яких видів піддаються управлінню, що дозволяє певною мірою передбачити їхні наслідки, а відтак і фінансові витрати для відшкодування збитків.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.