Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Різноманітність ризиків, які присутні в повсякденному житті та різних сферах економіки, теж вимагають їхньої видової класифікації, яка існує в усіх галузях знань.

Критерії, за якими можна класифікувати ризики, вельми різні, але в сукупності вони дають змогу уявити ризик як багатоаспектне явище й охарактеризувати його з точки зору виникнення, місця, величини та особливостей прояву.

Ризики класифікують на певні види залежно від таких основних критеріїв:
1) причини;
2) об'єкта;
3)величини;
4) наслідку;
5) можливостей настання;
6) можливостей страхування та інши.

Необхідність прискорення руху економіки, позитивних перетворень в усіх сферах життя ні в кого не викликає сумніву. Однак, становлення цих процесів, особливо у вітчизняній практиці, стикається з певними труднощами, зумовленими не в останню чергу наявністю великого кола ризиків, різноманітних за характером, величиною, наслідками.

Поняття ризику в житті пов'язується з усвідомленням незнання і тому небезпеки, загрози, невідомості кінцевого результату ненадійності, непевності, випадковості і тому невизначеності збитку.

В країнах ЄС у страховому законодавстві застосовується єдина класифікація страхування. Вона передбачає виокремлення певних класів страхування. Так, згідно з директивами ЄС, з 1 січня 1978 року країни—члени цієї організації використовують класифікацію, яка встановлює 9 класів довгострокового страхування (життя i пенсій) i 18 класів загального страхування. Поділ страхування на обов’язкове та добровільне відсутній.

Класифікація страхування за юридичними ознаками передбачає можливість застосування такої класифікаційної ознаки, як форма проведення страхування. За цією ознакою страхування поділяють на
· обов'язкове
· добровільне.

Більшість договорів страхування укладається на добровільній основі. Страхувальник має право, але не зобов'язаний укладати договір страхування...

Законодавчо в Україні закріплена класифікація за формами страхування (обов’язкове і добровільне) і поділ страхування на види за об’єктами страхування.

Об’єкт страхування є вирішальним фактором, від якого залежить характер договору страхування i його основні умови: Страхова сума, пepeлік страхових випадків (обсяг страхової відповідальності), страхова премія, франшиза, термін дії договору, винятки, обмеження i т. под.

Так, класифікація за об’єктами страхування передбачає виокремлення трьох галузей...

Страхування, як і будь-яка інша сфера діяльності людини, будь-яка інша система знань, потребує внутрішньої структурно-логічної впорядкованості. Без такої впорядкованості неможливо організувати складну справу, виробити методологію наукових досліджень, розробити законодавчу базу в цій сфері діяльності та інш.. Щоб досягти необхідної впорядкованості, застосовують класифікацію. І потреба в ній тим нагальніша, чим складніший об'єкт, який має бути класифіковано.

Поняття «класифікація» походить від латинського classis — розряд, клас. Латинський корінь визначає «квінтесенцію» цього поняття, його найістотніше, найсуттєвіше значення поділ предмeтів певної сукупності за спільними ознаками з утворенням системи класів цієї сукупності.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.