Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Основними нормативними документами, котрі регулюють здійснення перестрахувальних операцій, є Закон України "Про страхування" та "Положення про здійснення операцій з перестрахування". Згідно них перестрахувальна операція застосовується тоді, коли....

Перестрахування, як і страхування, має багато різних визначень. Закон України "Про страхування" трактує його як "страхування одним страховиком ризику виконання частини своїх зобов’язань у іншого страховика (перестраховика)"... Англійське законодавство визначає його як нове страхування, укладене за новим полісом на один і той же застрахований ризик з метою забезпечити страховика від ризиків, взятих ним на страхування раніше. Це визначення породило ще одну дефініцію: перестрахування – це страхування страховиків.

Згідно закону України "Про страхування" перестрахування – це страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) не визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов’язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика)

Цедент (перестрахувальник) – страховик, що передає за плату частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на перестрахування іншому страховикові.

Страхування відповідальності є специфічним видом страхування, в якому об'єктом виступає відповідальність перед третіми особами, котрим може бути завдано збитку внаслідок якихось дій або бездіяльності страхувальника. Таким чином, поруч зі страховиком і страхувальником третьою стороною відносин виступають будь-які, не визначені раніше (треті) особи.

Екологічне страхування це страхування цивільної відповідальності підприємств за заподіяну шкоду фізичним та юридичним особам внаслідок техногенно-екологічних аварій чи випадкового забруднення навколишнього природного середовища.

Страхування професійної відповідальності об’єднує види страхування майнових інтересів різних категорій осіб, які при виконані професійної діяльності можуть завдавати шкоду третім особам. В загальному плані цей вид страхування поширюється наст рахування відповідальності роботодавців, які представляють робітників перед третіми особами.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.