Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Мета цього виду страхування є захист майнових інтересів виробника у разі висунення до нього претензій з боку споживачів його продукції або послуг.

Суб’єктами цього виду страхування є : виробник продукції або послуг; споживачі вказаної продукції або послуг та страховик..

Об’єктом страхування виступає цивільна відповідальність виробника за надану продукцію або послуги.

У середині XIX століття в результаті стрімкого розвитку промисловості, ускладнення технологічних процесів почастішали нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання. Тому постала гостра потреба в законодавчих актах, що регулюють взаємини роботодавця та його службовців у процесі виробництва. Перші законодавчі норми передбачали слабкий правовий захист службовця. Він мав довести не лише сам факт шкоди своєму здоров'ю під час роботи на роботодавця, а й те, що ця шкода стала наслідком грубої необережності роботодавця або порушення ним вимог охорони праці. Розвиток законодавства європейських країн привів до встановлення суворої відповідальності роботодавця за шкоду життю та здоров'ю службовця. Якщо нещасний випадок стався не внаслідок грубої помилки, якої припустився службовець, чи навмисного невиконання ним своїх зобов'язань, йому має бути виплачена компенсація. Наприкінці 60-х років багато європейських країн ввели закон про обов'язкове страхування відповідальності роботодавця.

Страхування відповідальності перевізників – це відносини із захисту майнових інтересів осіб, які зазнали збитків у зв’язку зі здійсненням перевезень пасажирів чи вантажів. Воно проводиться на основі договорів, укладених на користь третіх осіб, майновим інтересам яких нанесений збиток діями страхувальника при експлуатації транспортних засобів.

Страхування відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну внаслідок експлуатації транспортного засобу (ТЗ), посідає особливе місце серед численних видів страхування відповідальності і є найбільш популярний.

Мета цього виду страхування полягає в одночасному виконанні двох основних завдань:
§ Забезпеченні потерпілим відшкодування збитку, нанесеного власником засобу транспорту під час його експлуатації.
§ Охороні економічних інтересів специфічної групи страхувальників - власників автотранспорту.

Страхування відповідальності почало свій розвиток у ХІХ ст. На його розвиток значно вплинули закони про цивільну відповідальність різноманітних груп підприємців за нещасні випадки на виробництві, прийняття яких було викликано високими темпами росту кількості аварій внаслідок підвищення ступеня механізації виробничих процесі. Так, у Франції цей вид страхування з’явився у 1825р., у Німеччині - у 1871р., в Англії - у 1880р.

Розглянуті різноманітні види майнового страхування та їхні особливості підтверджують велике значення страхування майна для громадян, підприємств і організацій різних форм власності.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.