Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Класифікація майнового страхування здійснюється за наступними ознаками:

§ за родом небезпеки Під родом небезпеки розуміється набір специфічних страхових подій (страхових ризиків), які супроводжують конкретну діяльність страхувальника ( автотранспортне страхування, фінансово - кредитне, сільськогосподарське та інше)........

Одним із найстаріших інститутів страхування є майнове страхування. Про нього згадується ще задовго до нашої ери, коли виникло натуральне страхування.

Майнове страхування є формою захисту від ризиків, що загрожують майну чи групі речей від втрати (знищення) чи пошкодження, а також підприємницьких ризиків. Але захист від зазначених ризиків здійснюється за умови, що вони не носять навмисний характер.

Особисте страхування є однією з важливих галузей страхування, історично якої зумовлено ризиковим характером життя та діяльності людей.

Характерною рисою є те, що об’єкти особистого страхування не мають вартості оцінки: страхова сума визначається окремо в кожному конкретному випадку і залежить від бажання страхувальника та його фінансових можливостей.

Суттєва відмінність такого виду страхування порівняно зі страхуванням капіталів полягає в тому, що при страхуванні ренти страхова сума виплачується частками і починає здійснюватися тільки після строку, який визначено в договорі страхування.

Страхування ренти передбачає регулярне одержання певних сум страхувальником або особою, на користь якої укладений договір, після настання визначеного в договорі строку страхування.

Закон України „Про страхування” визначає страхування життя як вид особового страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити виплату у разі смерті застрахованої особи до закінчення дії договору страхування та ( або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов’язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку та хвороби застрахованої особи, тощо.

Слід відрізняти медичне страхування від страхової медицини. Медичне страхування - це вид страхування, що має своїм об'єктом майнові інтереси громадян, пов'язані зі здоров'ям застрахованої особи, наданням медичної допомоги населенню. Страхова медицина - метод фінансування охорони здоров'я. Вона охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку кадрів, медичне обслуговування громадян. Фінансування витрат здійснюється через систему медичного страхування як складової страхової медицини.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.