Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
ЗУ "Про страхування" від 07.03.1996 № 85/96-ВР

1) укласти договір обов'язкового страхування, якщо це встановлено законами України і передбачено Законом України «Про страхування» (ст. 5);

2) вносити страховику страховий платіж згідно з договором страхування (ст. 10)

1) отримати кредити від страхової компанії зі страхування життя за наявності укладеного договору страхування життя (ст. 2);

2) укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених законодавством України (ст. 3)

1) бути фінансовою установою-резидентом, створеним у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю згідно з Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», а також одержати у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (ст. 2)

1) здійснювати страхування, перестрахування і фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, в т.ч. у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними
видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика (ст. 2)

В 2001 р. було прийнято фактично новий законодавчий акт в галузі страхування – Закон України “Про страхування” від 04.10.2001 р. № 2745-III, який на сьогодні є головним законодавчим актом у страховій діяльності в Україні.

Зазначений закон складається з:
— 4-х основних розділи;
— прикінцевих положень;
— 46-ти статей.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.