Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Закон України «Про страхування»

В 2001 р. було прийнято фактично новий законодавчий акт в галузі страхування – Закон України “Про страхування” від 04.10.2001 р. № 2745-III, який на сьогодні є головним законодавчим актом у страховій діяльності в Україні.

Зазначений закон складається з:
— 4-х основних розділи;
— прикінцевих положень;
— 46-ти статей.

В першому розділі “Загальні положення” встановлюється понятійний апарат страхування, визначаються основні терміни та їх вимоги, вказуються форми та види страхування в Україні, порядок створення страховика та його об’єднань тощо.

Другий розділ “Договори страхування” регулює порядок проведення страхування, визначає вимоги стосовно договорів страхування та правил страхування, відповідної валюти страхування, встановлює обов’язки страхувальника й страховика в кожній конкретній ситуації.

Третій розділ “Забезпечення платоспроможності страховика” визначає умови забезпечення платоспроможності страховика, затверджується фінансовий механізм здійснення страхової діяльності, порядок створення та використання страхових резервів, їх розміщення на умовах диверсифікації, прибутковості, визначеності, ліквідності, безпечності, терміновості тощо.

Четвертий розділ “Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні” формулює принципи та основні засади державного нагляду за страховою діяльністю, взаємовідносини страховика і держави, ліцензування страхування, регулювання загальних моментів вирішення суперечок, порядок ліквідації страховика тощо.

П’ятий розділ “Прикінцеві положення” регламентує порядок та терміни введення в дію зазначених в законі норм.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.