Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Права страховиків

1) отримати кредити від страхової компанії зі страхування життя за наявності укладеного договору страхування життя (ст. 2);

2) укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених законодавством України (ст. 3);

3) при укладанні договорів особистого страхування призначати за згодою застрахованої особи, громадян або юридичних осіб (вигодо-набувачів) для отримання страхових виплат, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування (ст. 3);

4) при укладанні договорів страхування інших, ніж договори особистого страхування, призначати громадян або юридичних осіб (вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування (ст. 3);

5) укладати договори добровільного страхування, об'єктами страхування за якими можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані (ст. 4):

♦ з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією

страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

♦ з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

♦ з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності);

6) укладати договори добровільного страхування (ст. 5);

7) визначати розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за домовленістю зі страховиком під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених законодавством України (ст. 9);


8) укладати один договір страхування відносно об'єкта страхування з кількома страховиками (співстрахування), в якому повинні міститися умови, що визначають права та обов'язки кожного страховика (ст. 11);

9) вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а страхувальник-нерезидент- в іноземній вільноконвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених законодавством України, з урахуванням положень частини четвертої цієї статті при укладанні договорів страхування життя (ст. 19);

10) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування (ст. 20);

11) отримувати страхове відшкодування (страхові виплати) тією валютою, яка передбачена договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством України (ст. 18);

12) отримувати неустойку (штраф, пеню) за несвоєчасну страхову випла-

у, розмір якої визначається умовами договору страхування (ст. 19);

13) оскаржувати у судовому порядку відмову страховика здійснити страхову виплату (ст. 26);

14) залучити за свій рахунок аварійного комісара до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити страхувальнику у проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара з усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та документи (ст. 25);

15) достроково за згодою із страховиком припинити договір страхування (ст. 28).
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.