Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo

Обов'язки страховиків

1) укласти договір обов'язкового страхування, якщо це встановлено законами України і передбачено Законом України «Про страхування» (ст. 5);

2) вносити страховику страховий платіж згідно з договором страхування (ст. 10);

3) сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору (ст. 16);

4) подати страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявити про свій намір укласти договір страхування (ст. 18);

5) своєчасно вносити страхові платежі (ст. 20);

6) при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику (ст. 20);

7) повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодозастрахованого об'єкта страхування (ст. 20);

8) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку (ст. 20);

9) повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування (ст. 20);

10) умовами договору страхування можуть бути передбачені також
інші обов'язки страхувальника (ст. 20);

1) у разі отримання страхового відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних витрат передати страховику право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування має до особи, відповідальної за заподіяний збиток (ст. 27).
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.