Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Страховий продукт має свої специфічні ознаки:
1) єдність, протистояння та залежність інтересів договірних сторін «страховик-страхувальник»;
....

Надання страхових послуг базується на спеціальних принципах:
1) принцип вільного вибору страховика і виду страхування;
...

Страхові продукти - це специфічні послуги, що пропонуються на страховому ринку, ціна яких відображається у страховому тарифі і формується на основі конкуренції при порівнянні попиту і пропозиції.

Існує декілька концепцій страхового продукту.

В сучасних умовах досить часто при здійсненні процесу страхування застосовуються терміни страхові продукти та страхові послуги. В економічній літературі ці терміни часто ототожнюються.

Фінансова надійність страхової компанії, що дуже важливо при формуванні страхового портфелю для страховика та при укладанні договорів страхування для страхувальників, насамперед визначається її рівнем платоспроможності, який має підтримуватись постійно.

Окрім відповідних фондів страховик створює певні резерви, що призначені забезпечити виконання зобов'язань страховика за майбутніми виплатами страхових сум і страхового відшкодування, підвищити надійність та платоспроможність страхової компанії.

Окрім того, страховики можуть створювати резерви для фінансування заходів по попередженню настання страхових випадків та інші резерви. А із нерозподіленого прибутку створюються вільні резерви.

Становлення страхового ринку України, створення страхових компаній згідно з нормами, що наближені до міжнародних, збільшують вимоги до їхньої фінансової надійності. В умовах ринку страхова компанія активно включена в інвестиційний процес, бере участь у різноманітних фінансових відносинах, а відтак, вона повинна бути фінансове надійною.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.