Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Страхування відповідальності перевізників – це відносини із захисту майнових інтересів осіб, які зазнали збитків у зв’язку зі здійсненням перевезень пасажирів чи вантажів. Воно проводиться на основі договорів, укладених на користь третіх осіб, майновим інтересам яких нанесений збиток діями страхувальника при експлуатації транспортних засобів.

Страхування відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну внаслідок експлуатації транспортного засобу (ТЗ), посідає особливе місце серед численних видів страхування відповідальності і є найбільш популярний.

Мета цього виду страхування полягає в одночасному виконанні двох основних завдань:
§ Забезпеченні потерпілим відшкодування збитку, нанесеного власником засобу транспорту під час його експлуатації.
§ Охороні економічних інтересів специфічної групи страхувальників - власників автотранспорту.

Страхування відповідальності почало свій розвиток у ХІХ ст. На його розвиток значно вплинули закони про цивільну відповідальність різноманітних груп підприємців за нещасні випадки на виробництві, прийняття яких було викликано високими темпами росту кількості аварій внаслідок підвищення ступеня механізації виробничих процесі. Так, у Франції цей вид страхування з’явився у 1825р., у Німеччині - у 1871р., в Англії - у 1880р.

Розглянуті різноманітні види майнового страхування та їхні особливості підтверджують велике значення страхування майна для громадян, підприємств і організацій різних форм власності.

Страхування майна, що належить громадянам, здійснюється тільки у добровільному порядку.

Договори укладаються з громадянами України та іноземними громадянами (які постійно мешкають в нашій країні) і діють тільки на території нашої держави.

Це нова галузь майнового страхування, котра в Україні почала розвиватись в кінці 90-х років минулого століття. Фінансово – кредитні ризики можна охарактеризувати як сукупність імовірних небажаних подій при здійснені фінансово – кредитних операцій, суть яких полягає в тому, що партнер підприємства чи банку не може виконати взятих на себе грошових забов’язань, а підприємство чи банк не може добитись їх виконання засобами, передбаченими договором.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.