Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Особисте страхування є однією з важливих галузей страхування, історично якої зумовлено ризиковим характером життя та діяльності людей.

Характерною рисою є те, що об’єкти особистого страхування не мають вартості оцінки: страхова сума визначається окремо в кожному конкретному випадку і залежить від бажання страхувальника та його фінансових можливостей.

Суттєва відмінність такого виду страхування порівняно зі страхуванням капіталів полягає в тому, що при страхуванні ренти страхова сума виплачується частками і починає здійснюватися тільки після строку, який визначено в договорі страхування.

Страхування ренти передбачає регулярне одержання певних сум страхувальником або особою, на користь якої укладений договір, після настання визначеного в договорі строку страхування.

Закон України „Про страхування” визначає страхування життя як вид особового страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити виплату у разі смерті застрахованої особи до закінчення дії договору страхування та ( або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. Умови договору страхування життя можуть також передбачати обов’язок страховика здійснити страхову виплату у разі нещасного випадку та хвороби застрахованої особи, тощо.

Слід відрізняти медичне страхування від страхової медицини. Медичне страхування - це вид страхування, що має своїм об'єктом майнові інтереси громадян, пов'язані зі здоров'ям застрахованої особи, наданням медичної допомоги населенню. Страхова медицина - метод фінансування охорони здоров'я. Вона охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку кадрів, медичне обслуговування громадян. Фінансування витрат здійснюється через систему медичного страхування як складової страхової медицини.

Страхування від нещасних випадків може мати обов'язкову або добровільну форми.

Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків поділяється на:
• державне обов'язкове особове страхування;
• обов'язкове особове страхування.

Особисте страхування є домінуючим страхуванням у світі. У США та Канаді на нього припадає понад 40% загального збору премій, в Європі - приблизно 60%,; в Азії - понад 70%, Україна – тільки понад 8%.

Необхідність особистого страхування визначається декількома чинниками, а саме........Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.