Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Велика кількість проблем, що існують у страхуванні, не завжди може бути вирішена окремими страховиками. Для координації діяльності, захисту інтересів своїх членів і здійснення спільних програм створюються об'єднання страховиків.

Серед організаційно-господарюючих форм об'єднань у страховій справі можливо виділити нижчезазначені.............

Здійснення страхової діяльності та використання усіх видів ресурсів можливе при наявності організаційної структури і застосуванні відповідних методів управління. "Під структурою компанії розуміють насамперед зв'язки що існують між різними частинами організації для досягнення її мети". Розрізняють територіальну (зовнішню) і управлінську (внутрішню) структуру страхової компанії. Територіально страхові компанії складаються з правління (дирекції), котре часто називають "центральним офісом", та відокремлених підрозділів – філій та представництв, які можуть знаходитись як в тому ж населеному пункті, що і центральний офіс, так і в інших населених пунктах. Частина страховиків відокремлених підрозділів не має і в такому випадку центральний офіс одночасно є виробничою одиницею, в котрій укладаються договори страхування і обслуговуються застраховані особи.

Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками-резидентами. Існує ще низка вимог до страховика. Зокрема, до порядку формування статутного капіталу та інших фондів страхової компанії, вимоги до розміщення страхових резервів, вимоги щодо здійснення діяльності.

Законом України "Про внесення змін до закону України "Про страхування" встановлені певні вимоги щодо формування статутного капіталу страховика, його фондів та резервів.

За зоною діяльності компанії можна поділити на: місцеві, регіональні, національні та транснаціональні.

В Україні страхові компанії одержують ліцензії, які дають право здійснювати діяльність на території усієї країни. Через це практично неможливо виокремити страховиків, які діють в межах певного міста чи регіону. Наприклад, АСК "Скайд-Вест" заснована у Львові, але має філії та представництва в містах дев'яти областей України; УСК "Гарант-Авто" має свої дирекції в усіх регіонах України.

В Україні, як і в більшості інших держав, основу страхової системи становлять страхові компанії у вигляді акціонерних товариств, які є компаніями, що створюються та діють зі статутним капіталом, поділеним на певну кількість часток - акцій однакової вартості. Оплачена акція дає право її власникові на участь в управлінні товариством і отриманні частини прибутку у формі дивідендів.

Страхування є процесом економічних взаємовідносин двох учасників, один з яких купує страховий захист від обумовлених ризиків за визначену плату, а інший його продає. Саме страхова послуга виступає товаром на страховому ринку, а страхова індустрія є частиною сфери послуг.

Світовий досвід підтверджує, що будь-яка послуга досягає найбільшої ефективності для споживача тільки при організованій системі пропозицій для задоволення попиту споживача. Це стосується і страхування. Тому розглянемо, що являє собою страхова організація та її форми.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.