Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
В основу розвитку страхового ринку України покладаються такі принципи:
верховенство права
системність
конкурентність
стабільність
обмеження присутності держави на страховому ринку
мотивація діяльності страховиків і страхувальників
довіра

Страховий ринок функціонує як елемент фінансового ринку тобто страховий ринок має зовнішнє середовище, яке впливає на ефективність його діяльності. Із зовнішнім середовищем взаємодіє внутрішня система страхового ринку. . Вплив на один із них спричиняє дію в інших. Тому управлінському складу страхової компанії важливо враховувати взаємодію цих елементів і узгоджувати їх із зовнішнім середовищем. Розглянемо їх.

Крім елементної класифікації, страховий ринок структуризують зі інституціональною, територіальною та галузевою ознаками.

Основу інституціональної та територіальної структур страхового ринку складають страхові компанії, в основу класифікації яких покладено: характер власності страховиків;їх спеціалізація, розмір статутного капіталу; територія обслуговування та інше.

Інфраструктура ринку покликана забезпечувати можливість реалізації економічних інтересів суб’єктів економіки, сприяти координації усіх їхніх економічних дій, допомагати їм інтегруватись у світовий економічний та фінансовий простір.

Складність вивчення та аналізу просторової організації інфраструктури страхового ринку пов’язана з багато сегментністю останнього. Цей процес ускладнює відсутність однозначного трактування поняття «інфраструктура страхового ринку». Для чіткого розуміння поняття «інфраструктура страхового ринку» проаналізуємо методологічні підходи щодо трактування економічної сутності базових понять: «інфраструктура», «ринкова інфраструктура».

Професійні оцінювачі ризиків і збитків є, як правило, уповноваженими особами страховика та виконують визначені функції.

Андеррайтер має право від імені страховика брати на страхування запропоновані ризики, визначати тарифні ставки та умови договору страхування цих ризиків на основі норм страхового права та економічної доцільності..............

Страховий агент
Від імені та за дорученням страховика укладає договори страхування та продає страхові поліси
Оформляє страхову документацію
Має право проводити страхові виплати
Виконує представницькі функції
Забезпечує своєчасне перерахування страхових внесків страховику


Страховий брокер
Визначає об’єкт страхування та страхові ризики, які необхідно застрахувати клієнту
Проводить порівняльний аналіз послуг і фінансовий стан страховиків
Підбирає клієнту кращого, зі своєї точки зору, страховика
Оформляє договір страхування
Здійснює контроль за своєчасним надходженням внесківМатеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.