Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
В країнах ЄС у страховому законодавстві застосовується єдина класифікація страхування. Вона передбачає виокремлення певних класів страхування. Так, згідно з директивами ЄС, з 1 січня 1978 року країни—члени цієї організації використовують класифікацію, яка встановлює 9 класів довгострокового страхування (життя i пенсій) i 18 класів загального страхування. Поділ страхування на обов’язкове та добровільне відсутній.

Класифікація страхування за юридичними ознаками передбачає можливість застосування такої класифікаційної ознаки, як форма проведення страхування. За цією ознакою страхування поділяють на
· обов'язкове
· добровільне.

Більшість договорів страхування укладається на добровільній основі. Страхувальник має право, але не зобов'язаний укладати договір страхування...

Законодавчо в Україні закріплена класифікація за формами страхування (обов’язкове і добровільне) і поділ страхування на види за об’єктами страхування.

Об’єкт страхування є вирішальним фактором, від якого залежить характер договору страхування i його основні умови: Страхова сума, пepeлік страхових випадків (обсяг страхової відповідальності), страхова премія, франшиза, термін дії договору, винятки, обмеження i т. под.

Так, класифікація за об’єктами страхування передбачає виокремлення трьох галузей...

Страхування, як і будь-яка інша сфера діяльності людини, будь-яка інша система знань, потребує внутрішньої структурно-логічної впорядкованості. Без такої впорядкованості неможливо організувати складну справу, виробити методологію наукових досліджень, розробити законодавчу базу в цій сфері діяльності та інш.. Щоб досягти необхідної впорядкованості, застосовують класифікацію. І потреба в ній тим нагальніша, чим складніший об'єкт, який має бути класифіковано.

Поняття «класифікація» походить від латинського classis — розряд, клас. Латинський корінь визначає «квінтесенцію» цього поняття, його найістотніше, найсуттєвіше значення поділ предмeтів певної сукупності за спільними ознаками з утворенням системи класів цієї сукупності.

В науковій теорії досить важливо визначити поняття ролі категорії, в тому числі й економічної. Якщо через функції проявляється суспільне призначення певної економічної категорії, то роль цієї категорії виражається в результатах її практичного застосування. Тобто, можна сказати, що роль представляє собою форму відповідної організуючої діяльності людей. Різноманітні економічні категорії можуть обслуговувати одні й ті ж самі процеси суспільного відтворення, однак при цьому не виходити за рамки своїх специфічних функцій. Така можливість виникає завдяки відмінностям між роллю та функціями економічних категорій.

Страхування ґрунтується на певних специфічних принципах. До них, насамперед, належать:
· конкурентність; вільного вибору страхувальником страховика, а страховиком - виду страхування;
· страховий ризик;
· страховий інтерес;
· максимальна сумлінність;
· відшкодування в межах реально завданих збитків;
· франшиза;
· суброгація;
· контрибуція;
· співстрахування i перестрахування;
· диверсифікація.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.