Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Сільське господарство — одна з найдавніших, важливіших і найбільш ризикованих галузей економіки. Це — центральна ланка АПК країни. Перед суб'єктами господарювання АПК стоять завдання дедалі повнішого забезпечення внутрішніх потреб країни в продовольстві та багатьох інших товарах, які виробляються із сировини сільськогосподарського походження, а також нарощування відповідних експортних можливостей країни. Для цього існують серйозні передумови. На нашу державу припадає майже третина наявних в Європі чорноземів і 27 % орної землі. Проте, хоч країна щорічно збільшує обсяги сільськогосподарської продукції, але виробляє її значно менше від потенційних можливостей земельних ресурсів.

Сучасне суспільство зазнає значних фінансових збитків від негативних наслідків впливу техногенної діяльності на стан довкілля. Підприємства багатьох галузей народного господарства несуть потенційну небезпеку як для людини, так і для навколишнього природного середовища. їх функціонування створює високий ступінь ризику виникнення надзвичайних ситуацій та аварій, що можуть призвести до тяжких соціальних та економічних наслідків.

Будь-яка професійна діяльність пов'язана з ризиком завдання шкоди третім особам. Ненавмисні упущення, помилки, які були допущені під час виконання професійних обов'язків лікаря, бухгалтера, юриста, аудитора, косметолога, реєстратора чи будь-кого Іншого, можуть завдати шкоди клієнтам, Будь-яка особа, яка отримує послугу, розраховує на компетентність і сумлінність професіонала. Якщо клієнтові заподіяно шкоди, він має право-притягти до відповідальності фахівця в судовому порядку.

Одним із серйозних ризиків для підприємства вважається заподіяння тілесної або майнової шкоди третім особам через використання продуктів, товарів, послуг цього виробника. Така ситуація обумовила виникнення страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції.

Особливість цього виду страхування полягає в тому, що розмір збитків безпосередньо залежить від терміну перерви у виробництві. Тому важливо визначити тривалість відповідальності страховика, тобто період, упродовж якого він зобов'язаний відшкодувати збитки. У страхуванні від перерв у виробництві страховик обмежує свою відповідальність гарантійним строком який передбачає максимальний термін зупинки господарської діяльності страхувальника, за наслідками якої він несе відповідальність щодо збитків.

Успішна комерційна діяльність будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності залежить від безперервного випуску продукції, її продажу або надання послуг. Але випадкові події можуть призвести до перерв у господарській діяльності підприємства. Якщо підприємство має страховий поліс, що покриває збитки, пов'язані з пошкодженням або знищенням майна, то недоотриманий прибуток унаслідок зупинки виробництва через шкоду, завдану майну підприємства, за цим полісом не компенсується. Такі втрати підприємств відшкодовуються лише за договором страхування від перерв у виробництві.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.