Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Вогневе страхування — найпоширеніший вид майнового страхування. Воно захищає підприємство від втрат унаслідок пошкодження або знищення майна через непередбачувані випадки (пожежа, вибух та ін.), що призводять до його спалаху.

Як відомо, вогневе страхування виникло в Англії. Поштовхом до розвитку цього виду страхування були постійні пожежі, особливо у містах, де будинки переважно в той час були дерев'яними.

Збитки внаслідок техногенних аварій та природних катастроф в останні десятиліття постійно збільшуються, що пояснюється зростанням густоти населення в світі, збільшенням вартості потенційних об'єктів страхування та їх концентрацією у певних регіонах. За даними перестраховувального товариства «Swiss Rе», у світі за 2003 рік збитки від стихійних явищ і техногенних аварій становили 65 млрд. дол., застрахована частина цих втрат — 17 млрд. дол., з них 2 млрд. дол. становлять страхові виплати через збитки, спричинені пожежами та вибухами в промисловості, авіаційними та космічними аваріями .

Добровільна форма медичного страхування дає змогу громадянам, які виїжджають за кордон, укласти договори страхування (асистанс) на випадок раптового захворювання, тілесних пошкоджень унаслідок нещасного випадку, а також смерті під час перебування за кордоном. Головна мета «асистансу» — негайне реагування в надзвичайних обставинах, надання клієнтові моральної, медичної, а також технічної допомоги.

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов'язкового. У його межах передбачається оплата медичних послуг понад програму обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування має на меті забезпечити страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов'язаних із зверненням до лікувально-профілактичної установи за послугою, яка надається згідно з програмою добровільного медичного страхування.

Обов'язкова форма медичного страхування використовується зазвичай тими країнами, де переважне значення має суспільна охорона здоров'я, а добровільна — там, де поширені приватні страхові програми.

Виникнення елементів соціального страхування та страхової медицини в Україні пов'язане з появою на капіталістичних підприємствах кас взаємодопомоги (XVІII - - початок XIX ст.). Епідемія холери в царській Росії зумовила те, що в серпні 1866 року тимчасовим положенням власники фабрик і заводів зобов'язувались організовувати для своїх робітників лікарні. У такий спосіб було покладено початок формуванню фабрично-заводської медицини.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.