Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
За організаційною формою добровільне страхування може бути індивідуальним або колективним. Індивідуальне страхування від нещасних випадків передбачає, що страхувальником виступає фізична особа, яка укладає договір страхування стосовно самої себе або іншої фізичної особи. Індивідуальне страхування від нещасних випадків може поширюватися лише на приватне життя або тільки на час виконання застрахованою особою професійних обов'язків, громадської діяльності, а може охоплювати й все це разом. У разі колективного страхування від нещасних випадків сплата страхових внесків здійснюється за рахунок самих страхувальників.

Обов'язкове страхування від нещасних випадків здійснюється в тих випадках, коли законом на вказаних у ньому осіб покладається обов'язок страхувати в якості страхувальників життя й здоров'я інших осіб. Якщо за добровільного страхування від нещасних випадків ініціаторами страхування є фізичні чи юридичні особи, то за обов'язкового страхування ініціатива виходить від держави, яка в формі закону зобов'язує фізичних та юридичних осіб вносити кошти для забезпечення суспільних інтересів.

У світовій практиці найчастіше застосовуються такі два основних типи систем страхування від нещасних випадків:

—системи страхування, що використовують єдиний фонд страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань;

—системи страхування, які використовують різні форми приватного страхування, що регулюються законодавчими нормами.

Людське життя завжди супроводжують різноманітні ризики, непередбачувані події, нещасні випадки, що завдають значної шкоди не лише майну, а й життю й здоров'ю. Це вимагає пошуку шляхів захисту від можливих втрат. Серед них важливе місце посідає страхування

При проведенні страхування життя основними страховими випадками є дожиття до закінчення строку страхування або смерть страхувальника (застрахованого) протягом його дії. Саме тому страховій компанії потрібно визначити ймовірність цих подій. Якщо взяти до уваги цей важливий момент, можна досягти еквівалентності у відносинах між страховиком та страхувальником і забезпечити страховикові можливість побудувати міцну фінансову основу своєї діяльності.

Як зазначалось, страхування життя поділяють на страхування капіталів і страхування рент. У разі страхування рент (ануїтетів) страхова компанія зазвичай пов'язує виконання своїх обов'язків з дожиттям страхувальника (застрахованого) до певного віку або строку, визначеного в договорі страхування. Страхування ренти передбачає, що страхувальник вносить до страхової компанії за один раз або розстроченими платежами певну суму, яку вона використовує для цілей інвестування.Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.