Головна Страхове законодавство Статті про страхування
promo
Світова страхова практика поділяє страхування життя на страхування капіталів і страхування рент. Страхування капіталів передбачає для страхувальників можливість укласти договори страхування з умовою виплати певної суми при дожитті до зазначення вказаного в договорі строку (події) або на випадок смерті. Страхування капіталів має на меті створення нових капіталів.

Уже давно стало зрозумілим, що страхування життя є дієвою формою захисту від ризиків, які загрожують життю людини, її працездатності, здоров'ю. У всьому світі воно є одним з найбільш значних інструментів вирішення соціальних проблем.

Однією з галузей страхування є особисте страхування, здійснюване з метою надання певних послуг як фізичним (окремим громадянам, членам їхніх родин), так і юридичним особам (наприклад, страхування працівників підприємств від нещасних випадків). Ці послуги передбачають страховий захист страхувальників (застрахованих) у разі настання несприятливих подій для їхнього життя й здоров'я.

Порядок укладання договору визначається цивільним законодавством, зокрема Законом України «Про страхування». Процедура підготовки та укладення договору передбачає чітку домовленість щодо однозначного обумовлення предмету страхування, страхової премії, терміну дії та страхової суми.

1) укласти договір обов'язкового страхування, якщо це встановлено законами України і передбачено Законом України «Про страхування» (ст. 5);

2) вносити страховику страховий платіж згідно з договором страхування (ст. 10)

1) отримати кредити від страхової компанії зі страхування життя за наявності укладеного договору страхування життя (ст. 2);

2) укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених законодавством України (ст. 3)Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення і не можуть бути використані в інших цілях.